Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB339 Seçmeli I (Fiziksel Uygunluk) 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Psikomotor gelişimde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemleri, gelişimin modelleri, motor gelişim ve ilkeleri ve motor gelişimi etkileyen faktörler, çocuklarda fiziksel uygunluk ve algısal motor yetenek, benlik kavramı konusunda bilgi kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Gelişim ve büyümeyi etkileyen faktörleri açıklayabilirler.
  2. Çocuklardaki fiziksel uygunluğu, algısal motor yetenekleri,benlik kavramını inceleyebilirler.
  3. Gelişim ve büyüme dönemlerini ve modellerini açıklayabilirler.
  4. Gelişimle ilgili temel kavramları açıklayabilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Zorunlu
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. MARJ J. GANDER, HARRY W. GARDİNER. BEKİR ONUR, ÇEV. DÖNMEZ, A. NERMİN Ç.
'ÇOCUK VE ERGEN GELİŞİMİ’. 2001
2. GÜNGÖR, A.AKYOL, A. K.SUBAŞI, G.ÜNVER, G.KOÇ, G. ’Gelişim ve Öğrenme’,2003
3. ÖZER, D. S.ÖZER, K.’Çocuklarda motor gelişim’,2002
4. HÜLYA G. T. KARAGÜL, F. AŞÇI H.’PSİKOMOTOR GELİŞİM’1995.
5. BACANLI, H. ‘Gelişim ve Öğrenme’,2005
6. SENEMOĞLU, N. ‘Gelişim Öğrenme ve Öğretim’, 2000
7. ÖĞRETEN, N. ‘Psikomotor Gelişim Ders Notları’, 2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kurumsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı ilişkisi, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Psikomotor gelişimle ilgili temel kavramlar.
2.Gelişim ilkeleri
3.Gelişimi etkileyen faktörler
4.Gelişim modelleri - dönemleri.
5.Doğum sonrası fiziksel büyüme ve gelişim
6.Büyüme ve gelişmeyi yönlendiren fizyolojik kurallar
7.Psikomotor gelişimle ilgili kavramlar
8.Değerlendirme
9.Motor gelişim alanları
10.Psikomotor gelişim ilkeleri
11.Psikomotor gelişim devreleri – dönemleri
12.Fiziksel uygunluk ve algısal morot yetenekler
13.Algısal motor gelişimin unsurları,
14.Benlik kavramı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü45145
Toplam75