Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB343 Seçmeli I (Spor Organizasyon Teknikleri) 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ulusal ve uluslar arası spor yarışmaları ile sportif amaca yönelik olarak düzenlenen seminer, toplantı kurs, kamp v.b. her türlü spor faaliyetlerinin en iyi şekilde yönlendirme, yönetme ve sonuçlandırılması için yapılan çalışmaların tümünü kapsar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Musa ÇON
Öğrenme Çıktıları
  1. Spor organizasyonlarına ilişkin temel bilgileri bilme
  2. Organizasyonlarda görülen sorunları çözebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Balcı, V.; Spor Etkinliklerinin Planlanması ve Yönetimi,Bağırgan Yayınları, Ankara,1999.Cankalp M. , Sporda yönetim ve organizasyon, Nobel Yay. Ank. 2005 Demirci N. , Sporda yönetim teşkilatlanma ve organizasyonlar, Milli Eği. Basımevi , Ank. 1986 Sunay H. , Sporda organizasyon, Gazi Yayınevi, Ank. 2010 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kanun ve Yonetmeliği
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Organizasyon tanımı, amacı ve süreci, Organizasyon ilkeleri ve ortak özellikleri, Spor organizasyonlarının tanım, amacı ve önemi, Spor organizasyonlarının safhaları, Müsabakaların idari açıdan organizasyonu, Spor organizasyonlarında sağlanacak hizmetler, Müsabakaların teknik açıdan organizasyonu, Spor yarışma sistemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders ve literatür tanıtımı
2.Organizasyon, spor organizasyonu ile ilgili genel kavram ve tanımlar
3.Ulusal ve Uluslararası spor organizasyonları
4.Ulusal spor federasyonları(USF)
5.Uluslararası olimpiyat komitesi(IOC)
6.Türk Milli Olimpiyat Komitesi(TMOK)
7.Spor organizasyonlarının amaçları
8.VİZE
9.Uluslararası büyük organizasyonlar
10.Spor organizasyonlarının aşamaları
11.Spor organizasyonlarının nitelikleri
12.Spor organizasyonlarında müsabaka ve yarışma sistemleri
13.Spor organizasyonlarında örnek olaylar
14.Spor organizasyonlarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7535
Toplam102