Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM313 Mimarlıkta Kompozisyon 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders mimari tasarım eğitiminin öğrenciler için geliştirilmiştir, seçtikleri tasarım alanındaki kompozisyon çalışmalarına zemin hazırlar. Biçim ve düzen verme beceri ve yeteneklerini geliştirerek, mimarlık kompozisyon ilkeleri ve elemanları mimaride görsel iletişim ve algı konularında bir farkındalık ve kavrayış sağlamayı amaçlar. Mimarlıkta parçaların, detayların amaca uygun olarak, çevresi ve kendi içinde uyumlu, dengeli, göze hoş gelecek, estetik bir şekilde planlanmasını öğrenir ve düzenleme ilkelerinin uygulamalarını anlar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mehriban Mikayilova
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci, kompozisyon öğe ve ilkelerine ait bilgileri pekiştirir.
  2. Öğrenci, derslerde yapılan uygulamalarla mesleki teknik becerilerini geliştirir.
  3. Öğrenci, kompozisyon öğe ve ilkelerini kullanarak 2 ve 3 boyutlu mimari kompozisyonlar gerçekleştirir.
  4. Öyrenci, duyusal algıyı somutlaştırma becerisini geliştirir.
  5. Öğrenci, düşüncelerini hayal gücü ile üretime dönüştürebilme yeteneği kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Anderson, J.,Mimari Tasarım, Mimarlık Temelleri Serisi:03, Literatür, 2011.
2.Ching, F.D.K.,Mimarlık, Biçim, Mekan, Düzen, YEM, İstanbul, 2002.
3.Arcan, E.F., Evci, F. Bina Bilgisi Çalışmaları Mimari Tasarıma Yaklaşım, Tasarım Yayın Grubu, 1999.
4.Mikayilova M, Mekan biçimlerinin dış görünüşleri. “Kompozisyonun temelleri” kursundan metodik konular. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı. Azerbaycan Mimarlık və İnşaat Universitesi. Bakü,2003
5.Mikayilova M, Tağıyeva V., “Kompozisyonun temelleri” kursundan metodik konular. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı. Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Universitesi. Bakü, 2004.
6.Mikayilova M, Nağıyev N., Azizov A., “Yazım kompozisyonu”.Metodik yöntemler. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı. Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Universitesi. Bakü,2014.
7.Mikayilova M, Nağıyev N., Azizo A., “Mimarlıkta hacim-mekansal kompozisyonu” kursundan ders programı. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı. Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Universitesi. Bakü,2014. 8 Mikayilova M, Nağıyev N., Azizov A., "Kompozisyon, proje grafikleri ve yazım esasları” kursundan ders programı. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı. Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Universitesi. Bakü,2014.
9.Roth, Leland M. Mimarlığın Öyküsü, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mimari mekan organizasyonunda kompozisyonun yeri, kompozisyon ilkelerinin ve öğelerinin (çizgi, yön, aralık, biçim, ölçü, renk, denge, doku, oran, ışık-gölge, hareket) öğrenmesi ve örneklerle irdelenmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma, ders hakkında genel bilgiler. Mimari kompozisyonun tanımı ve önemi. Mimari kompozisyonda güzellik ve estetik.
2.Mimari kompozisyon ilkeleri ve öğeleri. Denge. Ödev 1: Yüzey üzerinde simetrik ve asimetrik kompozisyon oluşturma.
3.Mimari kompozisyonunda zıtlık ve uygunluk. Statik ve dinamik kompozisyon. Ödev 2: Yüzey üzerinde statik ve hereketli
4.Mimarlıkta renk kompozisyonu. Mimarlıkta renklerin insan psikolojisine etkisi. Ödev 3: Yüzey üzerinde metrik ve ritmik kompozisyon oluşturma
5.Mimari formların geometrik görünümü. Mimari formlarının üç yönde (yükseklik, genişlik, derinlik) boyutları Mimari kompozisyonunda egemenlik ve ihiyerarşi (koram). Ödev 4: Egemen ve koram elemanların kullanımı ile mimari formlardan derinlik-uzay kompozisyon maket çalışması
6.Peyzaj mimarlığında kompozisyon kuralları Ödev 5: Küçük arazinin peyzaj tasarımı eskizi
7.Yazı karakterinin kavramının anlaşılması Ödev 6: Farklı yazı tiplerini kullanarak, belirli bir mimari üslubu temasında poster tasarımı
8.Mimaride üslup ve akımlar Poster çalışmasının devamı
9.VİZE SINAVI : Mimaride metrik ve ritmik elemanların kullanımı ile dinamik ve asimetrik kompozisyon oluşturma Poster çalışmasının devamı
10.Mimarlık yapılarının fonksiyonel görevi Poster çalışmasının devamı
11.Mimari'de mekan. Boşluğun mimarisi Poster çalışmasının devamı
12.Mimarlık yapılarının mekansal teşkili Poster çalışmasının devamı
13.Ölçü ve oran. Le Corbusier’nin Modulor ölçeği. Poster çalışmasının devamı
14.Tektonika ve hacim-mekan yapısı. Mimarlık düzenleri. Mimari ordlarının şeması. Poster çalışmasının devamı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Uygulama/Pratik720
Toplam220
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13452
Uygulama/Pratik339
Soru-Yanıt122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Toplam75