Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM415 Dijital Sanat 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dijital teknolojilerin sanat alanında yeni bir anlatım dili olarak kullanılmasının araştırılmasıyla birlikte bu konuyla ortaya çıkan yeni kavramların incelenmesiyle, dijital kamera ile elde edilen bilgilerin bilgisayar ortamında işleme, geliştirme, değiştirme tekniklerinin uygulamalar üzerinden öğretilmesini amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlamak, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavramak.
  2. Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
  3. Tasarım ekibinin bir üyesi olarak farklı ortamlarda bir arada çalışabilmek.
  4. İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlamak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Benjamin, Walter; Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat
Yapıtı, Pasajlar (Çev: Ahmet Cemal), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994.
Burnet, Ron; İmgeler Nasıl Düşünür , (Çev: Güçsal Pusar), Metis Yayınları,
İstanbul, 2007.
Dempsey, Amy; Modern Çağda Sanat, (Çev: Osman Akınhay), Akbank Yay.
İstanbul, 2007.
Acaroğlu, K. (2010). Etkileşimli sanal dünyanın (Second Life) modelleme tekniklerini
kullanarak sanal sanat galerisi oluşturulması. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Arapoğu, F. (2012, Şubat-Mart). Dijital Sanat Üzerine. Artam Global Art ve Design
(16), s. 48-52.
Langer, Katherine. (1957). “Bilimde Soyutlama ve Sanatta Soyutlama”. Sanatın
Felsefesi, Felsefenin Sanatı. Haz. Mehmet Yılmaz. Ankara: Ütopya Sanat
Dizisi. Nisan 2004 s.228
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dijital Teknolojilerin Sanat ve Mimari alandaki kullanımlarını, etkilerini örnekler üzerinden araştırılması, sunulması, Adobe Photoshop gibi programlar ile uygulamaların yapılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders tanımı, tanışma.
2.Dijital Teknoloji – Dijital Sanat Kavramı
3.Dijital Sanatın Kullanım alanları - Dijital Teknoloji ve Mimari
4.Dijital Sanatların Mimarlık Disiplininde Kulanım Alanları ve Örnekleri
5.Dijital Sanatların Mimarlık Disiplininde Kulanım Alanları ve Örnekleri
6.Dijital Sanatçılarıın araştırılması
7.Dijital Sanatçılarıın araştırılması
8.Dijital Resimleme/ Görüntüleme Uygulaması
9.ARA SINAV
10.Dijital fotoğraf Sanatçıları
11.Dijital fotoğraf çalışmaları
12.Dijital fotoğraf çalışmaları
13.Dijital fotoğraf çalışmaları
14.Dijital Video Sanatçıları
15.Dijital video uygulaması :dijital kamera ile elde edilen bilgilerin bilgisayar ortamında işleme, geliştirme, değiştirme
16.Dijital video uygulaması :dijital kamera ile elde edilen bilgilerin bilgisayar ortamında işleme, geliştirme, değiştirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Derse Katılım1320
Uygulama/Pratik510
Proje Hazırlama140
Toplam380
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Hazırlama160
Proje Sunma140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım13452
Ev Ödevi5315
Toplam75