Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM414 Çağdaş Kentsel Tasarım Yaklaşımları ve Uygulamaları 927001 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çağdaş kentsel tasarım ilkeleri teori ve uygulamalı örnekler ile tartışılarak, 21. Yüzyıl kentlerinin ekolojik, ekonomik, mekânsal ve sosyo-kültürel sorunlarının çözümü ve yaşanabilir, kimlikli kentsel çevreleri oluşturmak için sürdürülebilir gelişim yaklaşımlarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrencinin kenti oluşturan (fiziksel, sosyo-kültürel, ekonomik, ekolojik) bileşenler ve etkileşimlerinin farkına vararak, kentsel tasarımın rolünü ve önemini anlaması
  2. Kent planlama ve kentsel tasarım arasında var olan birbirini tamamlayan sürecin farkına vararak, mimari ve kentsel tasarım projelerinde bütüncül bakış açısının kazanılması
  3. Öğrencinin kentsel tasarımı makro ve mikro ölçeği/etkileri ile birlikte düşünme becerisi kazanması
  4. Kentin kamusal mekânlarının yeniden üretiminde veya yapılandırılmasında kentsel tasarımın gerekliliği, rolünün anlaşılması, çözüm oluşturma becerisinin kazanılması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Carmona, M. (1996). Controlling Urban Design-Partl: A Possible Renaissance, Journal of Urban design, 1 (1), s 47-74; 2. Wheeler, S.M.,Beatley, T. (2004). The Sutainable Urban Development Reader, Routledge, USA. 3. Madanipour, A. (1996). Design of Urban Space: An Inquiry into A Social-Spatial Process, England; 4.Greed, C. (1998). Definitions and Perceptions of Urban Design, longman. 5. Hudson, A. & Evans, T. (2005). Regeneration and Sustainability: The New Language of Planning, Urban design International, 10,s 87-94; 6. CNU(Congress fort he New Urbanism), (2000). Charter of the New Urbanism,www.cnu.org; 7. Ellis, C. (2002). The New Urbanism: Critiques and Rebuttals, Journal of Urban Design, 7 (3), s 261-291; 8. Carmona,M., et.al., (2003). Public Places, Urban Spaces,The Dimensions of Urban Design, Arch.Press, G.B.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Ders kapsamında; kent, mekân ve kentsel tasarım kavramları ve çağdaş kentsel tasarım yaklaşımları sürdürülebilirlik odaklı incelenerek geleneksel kent planlama ve tasarım yaklaşımları ile karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır. Kamu-özel ve makro-mikro ölçeği ile bir bütün olarak ele alınan kentsel tasarım uygulama örnekleri ve kentin sürdürülebilir gelişimine sunduğu çözümler irdelenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kent, mekân ve kentsel tasarım kavramları
2. Kentsel planlama ve kentsel tasarım bütünlüğü/ilişkisi
3.Modernizm: Modern dönem kent algısı ve kentsel tasarım (mekansallaştırma) etkileri
4.Yeni şehircilik: Kavramsal yapı ve ilkeler (Bölge/Metropol/kent/ Mahalle/Blok/Sokak)
5.21. yy. kentleri ve sürdürülebilir gelişim odaklı kentsel tasarım yaklaşımları,Makro-mikro ölçek-yeşil kuşaklarSürdürülebilir odaklı kentsel tasarım ilkeleri
6.Ekolojik kentsel tasarım yaklaşımı ve ilkeleri
7.Geleneksel tasarım yaklaşımları ve çağdaş kentsel tasarım yaklaşımlarının karşılaştırılması/değerlendirilmesi
8.Uygulama Örnekleri: Kamusal mekân tasarımı/ kullanımı
9.ARA SINAV
10.Uygulama Örnekleri: Kent meydanları, Tarihi merkez alanları tasarımı/kullanımı
11.Uygulama Örnekleri: Kent konut alanlarının yeniden yapılandırılması: Kentsel dönüşüm projeleri ve kentsel tasarım ilişkisi, Rekreasyon alanları ve kent parklarının tasarımı
12.Uygulama Örnekleri: Büyük Ölçekli Kentsel Tasarım Projeleri ve Yarışma Projeleri
13.Öğrencilerin final ödev sunumları
14.Öğrencilerin final ödev sunumları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav2100
Toplam200
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı2100
Toplam200
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13452
Rapor Hazırlama236
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma236
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Toplam75