Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM427 Kentsel Trafik Planlaması 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kent içi karayolu trafiğinin yönetim ve planlanmasıyla ilgili temel prensiplerin ve öneminin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. Dersin amacı doğrultusunda karayolu ve trafik akışına ilişkin temel kavramların, tasarım ilkelerinin anlatılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra ulaştırmada sürdürülebilirliğin, sürdürülebilir ulaşım modellerinin ve akıllı ulaşım sistemlerinin temel yapısı ve trafik veri analizi hakkında bilgilerin öğrencilere sunulması hedeflenmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Karayolu trafiğini oluşturan elemanları, yol kademelenmesini açıklayabilecektir.
  2. Karayolu, otopark, kavşak tasarım ilkelerini öğrenecektir.
  3. Trafik planlamasının gerekliliğini ve önemini kavrayabilecektir.
  4. Trafikteki problemleri gözlemleyebilecek ve çözüm arayabilecektir.
  5. Yaya, bisiklet ve motorlu taşıtların trafikteki ilişkisini ve önemini öğrenip değerlendirebilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Trafik Mühendisliği ve Uygulamaları, Argun TUNÇ, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.Kentsel Trafik Planlaması El Kitabı; A Handbook on Urban Traffic Planning, Feyyaz ERPİ, METU, Ankara, 1980.Traffic Engineering, Roger P. ROESS, Elena S. PRASSAS ve William R. MCSHANE, Upper Saddle River: Pearson, US, 2011. (Optional)Transport Planning and Traffic Engineering, Coleman O'FLAHERTY (Ed.), Elsevier, 1997. (Optional)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Karayolu trafik akışı ve planlamasıyla ilişkili temel unsurlar ve tasarım ilkeleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ulaştırmada sürdürülebilirlik ve akıllı ulaşım sistemleri konuları da ders kapsamında ele alınacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Trafik planlamasına giriş ve ulaştırma türleri
2.Karayolu kademelenmesi ve kavşak türleri
3.Trafik akım değişkenleri ve ilişkileri
4.Karayolu elemanları, taşıt türleri, toplu taşıma sistemleri
5.Kentiçi karayolu tasarımı ilkeleri
6.Kentsel arazi kullanış ve erişilebilirlik kavramı
7.Yaya-bisiklet trafiği ve tasarım ilkeleri
8.Otopark türleri ve tasarım ilkeleri
9.Ara sınav/Öğrenci sunumları
10.Trafik akışından veri toplama yöntemleri
11.Veri analiz ilkeleri ve veri yorumlama
12.Ulaştırmada sürdürülebilirlik kavramı
13.Akıllı ulaşım sistemlerinin temelleri
14.Konuların değerlendirilmesi ve tartışma
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13452
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma313
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Toplam75