Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM429 Temel İstatistik 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mimarlık ve planlama alanındaki öğrencilere kullanıcı araştırmalarında ve gelecekte yer alabilecekleri araştırma/çalışma ortamlarında yararlanabileceği temel istatistik bilgilerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler araştırma sorusunun ve veri toplama yöntemlerinin önemini ve verinin istatistiksel olarak analizini öğrenecektir. Temel istatistiksel analizlerin bilgisayar ortamında yapılışını göstermek de dersin diğer bir amacıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Çağlar KOŞUN
Öğrenme Çıktıları
  1. İstatistiksel temel kavramları öğrenecektir.
  2. Veri toplama yöntemlerinin önemini anlayacaktır.
  3. Temel istatistiksel analiz tekniklerini öğrenecektir.
  4. Çalışmalardan elde edilen veri analizi sonuçlarını yorumlayabilecektir.
  5. Olasılık kavramı ve olasılık dağılımlarını anlayacaktır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Olasılık ve İstatistik, Fikri AKDENİZ, 21. Baskı, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2017.Statistics: A First Course, John E. FREUND, Benjamin M. PERLES, 8th ed., International ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2004. (Optional)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel istatistik ve olasılık teorisi dersin ana içeriğini oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemleri, tanımlayıcı istatistik, hipotez testleri, varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizi konuları öğrenciye anlatılacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İstatistiğe giriş
2.Değişken ve veri kavramı
3.Örnekleme yöntemleri
4.Tanımlayıcı istatistik
5.Bilgisayar üzerinde örneklerle anlatım
6.Olasılık ve olasılık dağılımları kavramı
7.Olasılık ve olasılık dağılımları kavramı
8.Hipotez testleri, z-testi ve t-testi, varyans analizi
9.Ara sınav/Öğrenci sunumları
10.Hipotez testleri, z-testi ve t-testi, varyans analizi
11.Korelasyon ve regresyon analizi
12.Korelasyon ve regresyon analizi
13.Bilgisayar üzerinde örneklerle anlatım
14.Konuların değerlendirilmesi ve tartışma
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13452
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma313
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Toplam75