Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM218 Yaşam Kalitesi Bağlamında Sosyal Konut 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yaşam kalitesi ve alt parametrelerinin anlaşılması Yaşam kalitesi kavramı ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesiKonut kavramı ve konut tasarımının değerlendirilmesi Sosyal konut kavramının anlaşılması Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal konut yapılarının incelenmesi Türkiye’de sosyal konut kavramı ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi edinmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri
Öğrenme Çıktıları
  1. Yaşam kalitesi ile ilgili terimlerin açıklanması
  2. Konut kavramı ve tasarımının anlaşılması
  3. Sosyal konut kavramının anlaşılması
  4. Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal konut kavramının anlaşılması
  5. Türkiye’de sosyal konutla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgi edinilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Coşkun, S., ve Kunduracı, N. F. (2013). Dünyada Sosyal Politika ve Sosyal Konut Uygulamaları. Ankara, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yatırımlar Genel Müdürlüğü.Keleş, R. (1972). 100 Soruda Türkiye'de Şehirleşme Konut ve Gecekondu. İstanbul, Gerçek Yayınevi. Oxley, M. (2009). Financing Affordable Social Housing in Europe. Nairobi, UN-HABITAT.Özsoy, A., Esin-Altaş, N., Ok, V., ve Pulat, G. (1995). Toplu konutlarda davranışsal verilere dayalı nitelik değerlendirilmesi, TÜBİTAK Yayınları, Proje No: İNTAG-102.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Yaşam kalitesi kavramının ve alt parametrelerinin incelenerek kavramın öğrenilmesi, yaşam kalitesi kavramı bağlamında sosyal konut projelerinin değerlendirilmesi, sosyal konut ile ilgili politika, planlama, tasarım, uygulama ilişkilerinin kurulması, farklılaşan sosyal konut uygulamaları, sosyal konut kavramının fiziksel, çevresel, ekonomik ve diğer çerçevelerden değerlendirilmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yaşam kalitesi ile ilgili genel kavramlar
2.Yaşam kalitesi kavramı ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler
3.Yaşam kalitesi alt parametrelerinin birbirleri ile etkileşimi
4.Yaşam kalitesi ile ilgili yapılan çalışmalar
5.Konut, sosyal konut kavramları, geçmişten günümüze sosyal konutun gelişimi
6.Gelişmiş ülkelerde sosyal konut kavramı ve yapılan çalışmalar
7.Gelişmekte olan ülkelerde sosyal konut kavramı ve yapılan çalışmalar
8.Türkiye’de sosyal konut kavramı
9.Türkiye’de sosyal konut çalışmaları
10.Öğrenci sunumları
11.Öğrenci sunumları
12.Öğrenci sunumları
13.Sınıf içi değerlendirme ve tartışma
14.Posterler ve sergi gösterisi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Derse Katılım1340
Toplam580
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı170
Rapor Sunma330
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13339
Rapor Sunma31030
Toplam75