Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM305 Mimarlık Kuramları 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mimarinin bugüne kadarki yolculuğunda somut ve metafizik boyutta yer almış savları ve savların sahiplerinin araştırmaları ve tartışılması hedeflenmektedir. Bu yolla mimarinin evrimini, aldığı yolu inceleyerek gelinen noktayı etkilerini araştırmak asıl amaçtır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Mim. Canan Berk
Öğrenme Çıktıları
  1. İlk çağlardaki mimari uygulamaların incelenmesi
  2. Antikçağ'daki mimari düşünceler ve icatların araştırılması
  3. Günümüzde hala kabul gören temel mimari kuramların incelenmesi
  4. Yapı teknolojilerinin gelişiminin incelenmesi
  5. Modernizmin teknoloji,malzeme ve standardizasyonunun araştırılması. Toplumsal kazanımlarının ve sebep olduğu olumsuzlukların değerlendirilmesi.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, Larry Shiner19. Yüzyılda Gotik üslup Üzerine, E. M. Viollet Le DucYaşanan Mimari, Steen Eiler Rasmussen100 Yapıda Mimarinin Geleceği, Marc Kuschner
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında; Mimarinin antik çağ’da, temel büyük medeniyetlerde, teknolojik yolculukta aldığı yoldaki düşünce akımları nelerdir, araştırılacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Öğrencilerin dönem ders kayıt işlemleri
2.Vitrivius'un - Mimarlık Üzerine On Kitap- ının incelenipç tartışılması
3.Vitrivius'dan Rönesans ve günümüze mimari kuramlara genel bakış
4.Violette le Duc'un hayatı ve çalışmalarının incelenmesi
5.Rönesans Dönemi mimarlarının, karşılaştırmalı incelenmesi
6.Rönesans Dönemi Hümanizm akımının incelenmesi
7.Etienne-Louis Boulee'nin çalışmalarının incelenmesi
8.Modernizm'deki temel mimarların araştırılması
9.ARA SINAV
10.Le Corbusier incelenmesi
11.Le Corbusier-Atina Şartı - tartışması
12.Küf Manifestosu
13.Zaman-Mekan algısı
14.Dersin genel değerlendirmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Sözlü Sınav150
Ev Ödevi220
Toplam120
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma188
Okuma144
Toplam75