Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM315 Mimaride Aydınlatma 927001 3 5 12
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin iç mekan aydınlatma tasarımı becerisini edinebilmesini sağlamaktır. Bununla beraber, öğrencilere iç mekanda kullanılacak renk ve doku türlerini ve bunların aydınlatma tasarımı ile nasıl farklılık gösterebileceğini aktarmaktır. Özgün düşünce süreçlerini ve yaratıcılığı tetikleyerek tasarım yapma sürecini deneyimleme; bu süreç sonunda bir ürün ortaya çıkarabilme amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Herhangi bir iç mekanın analitik olarak çözümlemesini yapabilir.
  2. Herhangi bir tasarımı meydana getiren tasarım şifrelerini analiz edebilir ve tanımlayabilir.
  3. Analiz edilen mekansal ve yapısal bilgi ve değerleri somut iç mekana dönüştürebilir.
  4. Tasarlanan yapının fikir eskizlerini, mimari projesini ve görsel sunumlarını hazırlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tap theSun. CMHC, Canada (2005).
Ching F.D.K. (2011). İç Mekan Tasarımı. çev. Elçioğlu B. İstanbul: YEM Kitabevi
Winchip Susan (2011). Fundemantals of Lighting 2nd Edition, NastPub.,Canada
Kremenrs, F andSteffy S. ( 1992). ArchitecturalInteriorSystemsLighting, Acustics, AirConditioning, Van NostardReinhold, NY., USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1. Analitik araştırma süreçleri 2. Örnek iç mekanın incelemesi 3. Mekansal ilişkiler ve organizasyonlar 4. Düzenleme yöntemleri 5. Düzenleme ilkeleri 6. İç mekan ve çağdaş aydınlatma tasarımı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.1.1. Ders Tanıtımı 1.1.1 Derste öğrenilecek kavramların anlatılması 1.1.2 Ders içeriğinin hafta hafta anlatılması 1.1.3 Öğrenciden beklenenler ve isteklerin tartışılması 1.1.4 Ders değerlendirme ve öğrenme çıktılarının tartışılması
2. 2.1. Aydınlatma kavramının analizi 2.1.1. Işıksal akı 2.1.2. Işık ve ışığın yoğunluğu 2.1.3. Işıksal aydınlık
3. 2.2. Görme Prensipleri ve Işınlar 2.2.1. Gözün görme prensipleri 2.2.2. Kızılötesi ışınlar ve özellikleri 2.2.3. UV ışınlar ve özellikleri
4. 3.1. Parlaklık Farklılıkları ve Görsel Performans 3.2. Kamaşma 3.2.1. Direkt kamaşma 3.2.1. Yansıyan kamaşma
5. 3.2. Doğal Aydınlatma
6.3.2. Doğal Aydınlatma
7.4.1. Parlama 4.2. Yansıma 4.2.1. Yansıma çeşitleri 4.3. IFL tarafından ödüle layık görülmüş aydınlatma tasarımlarının araştırılması ve sınıf içerisinde tartışılması 1
8. Ara Sınav
9.5. Yapay Aydınlatma
10.6. Enerji ve Aydınlatma
11.İç Mekan Aydınlatmasının Temel Prensipleri 7.1. İç Mekan Aydınlatmasında Kullanılacak Olan Aydınlatma Kaynaklarının Temel Özellikleri 4.3. IFL tarafından ödüle layık görülmüş aydınlatma tasarımlarının araştırılması ve sınıf içerisinde tart
12.Farklı İç Mekan Türlerine Göre Aydınlatma Tasarımları ile Bunların Renk ve Doku Üzerindeki Etkileri 8.1. Konutlar 9. Final Sınavı için aydınlatma elemanının tasarımının ve tasarım süreci ile ilgili takvimin aktarılması
13.Farklı İç Mekan Türlerine Göre Aydınlatma Tasarımları 9. Süreç maketlerinin tartışılması 5.1. Lamba Tasarımı Projesinin finallenmesi 5.1.1. Tüm 2 ve 3 boyutlu çizimlerin son kararlarının verilmesi 5.1.2. 2 ve 3 boyutlu çizimlerin sunumlarının değerlendirilmesi 5.1.3. 2 ve 3 boyutlu çizimlerin ölçek ve sunumlarının kararlaştırılması 5.1.4
14.Final sınavı - Lamba Tasarımı Teslimi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav5735
Final Sınavı5525
Problem Çözümü6530
Tartışma5525
Proje Sunma51050
Proje Tasarımı /Yönetimi51050
Bireysel Çalışma1010100
Toplam315