Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM333 Kentsel Alan Kullanımda Ekonomik Boyutlar 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ekonomik aktivitelerin kent mekânında nasıl konumlandığı ve oluşturdukları dağılım, kentlerin işlevsel ve mekânsal gelişimini yönlendirmektedir. Bu yığılmaların yarattığı etkiler, kent ve bölge planlama, iktisat, coğrafya gibi birçok disiplini ilgilendirmekte ve yapılan güncel ampirik çalışmalar ile araştırılmaktadır. Bu ders kapsamında “kentsel ekonomik aktivitelerin yer seçimindeki belirleyiciler (coğrafya, kentsel işlevler, aktörler)” örnekler ile tartışılarak kentlerin şekillenmesindeki dinamiklerin aktarılması hedeflenmektedir. Dersin diğer amacı bilgi, teknoloji ve tasarım üretiminin kentsel bağlamda tartışılarak, teorik bir çerçevenin oluşturulmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrencinin kentsel mekanın gelişiminde ekonomik aktivite ve coğrafya ilişkisini anlaması
  2. Kentsel ekonomik aktivitelerin yer seçimindeki belirleyicilerin öğrenilmesi
  3. Yenilikçi ekonomik yaklaşımların yer seçimi ve mekansal dağılımının öğrenilmesi
  4. Kültür endüstrilerinin oluşturdukları mekansal ağların anlaşılması
  5. Bilgi ve teknoloji üretiminin oluşturduğu yeni kentsel yapılanmaların anlaşılması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Dökmeci, V., Türk, Ş. (2017). Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları, Seba Yayınları. 2.Bagwell, S. (2008) Creative clusters and city growth. Creative Industries Journal, 1 (1), 31-46. 3. Jacobs, J. (1969). The Economy of Cities. London: Penguin Books. 4. Castells, M. (1996). The rise of Network Society. Oxford: Blackwell. 5. Boschma, R. & Martin, R. (2010). The Handbook of Evolutionary Economic Geography, Edward Elgar Press. 6. Estall, R., & Buchanan, R. (1961). Industrial Activity and Economic Geography. London: Hutchinson. 7. Fujita, M. & Thisse, J. F. (2002). Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location, and Regional Growth, Cambridge University Press 8. Fujita, M., & Thisse, J.-F. (1996). Economics of Agglomeration. Journal of the Japanese and International Economies, 339-378. 9. Porter, M.(1990). Competitive Advantages of Nations. New York: Basic Books.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında; kentsel ekonomik aktivitelerin mekânsal dağılımı, yer seçimlerini etkileyen kentsel dinamiklerin (itici ve çekici, birleştirici ve ayırıcı güçler) rolleri tartışılacaktır. Bu bağlamda; kent merkezlerinin ve endüstri alanlarının yarattığı yeni işlevsel dağılımlar, alan kullanımları ve coğrafi ağlar, ayrıca yeni ekonomik yaklaşımlar ve etkileri irdelenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı, içeriğin, beklenti ve yöntemlerin aktarılması
2.Kent, coğrafya ve ekonomi ilişkisi- Teorik-Kentsel ekonominin temel kavramları
3.Kent, coğrafya ve ekonomi ilişkisi- Teorik
4.Kentsel büyüme ve ekonomik işlevlerin mekânsal dağılımı
5.Kent ekonomisinin aktörleri ve belirleyici dinamikler
6.Kentler ve Yığılma Ekonomileri
7.Kümelenme ve yeni ekonomik coğrafya yaklaşımları, kent mekanına etkileri
8.Tasarım odaklı endüstriler ve kent ilişkisi, yeniden şekillenen kent
9.Ara Sınav
10.Kültür endüstrileri ve kent ilişkisi, yeniden şekillenen kent
11.Bilgi aktarımı ve mekânsal ağlar
12.Tüm konuların bütüncül olarak okumalar kapsamında tartışılması
13.Öğrencilerin final ödev sunumları
14.Öğrencilerin final ödev sunumları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav070
Rapor Hazırlama030
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı070
Rapor Sunma030
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Rapor Hazırlama122
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma177
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Toplam75