Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM318 Mekan ve Sanat İlişkisi 927001 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin sanat galerileri tasarlamalarında yardımcı olmaktadır. Bu doğrultuda sergileme tarihi ile ilgili kısa bir bilgi verilerek sanat ve mekan ilişkisini tarihsel süreçte toprak, enstalasyon sanatı gibi mekanla etkileşim içerisinde olan sanat akımları üzerinden incelemek amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Öğrenme Çıktıları
  1. Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlamak, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavramak.
  2. Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olmak.
  3. Müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinmelerini, gerekli diyalogları kurarak, gözlem yaparak, ihtiyaçları belirleyebilme yetkinliğine sahip olmak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 Atagök, Tomur. Çağdaş Müzeciliğin Anlamı; Müze ve İlişkileri. Yeniden Müzeciliği Düşünmek. der. Tomur Atagök. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi. 1999.
 Bourriaud, Nicolas. İlişkisel Estetik. çev. Saadet Özen. İstanbul: Bağlam. 2005.
Bürger, Peter. Avangard Kuramı. çev. Erol Özbek. İstanbul: İletişim Yayınları. 2003.
 Connor, Steven. Post-Modernist Kültür. çev. Doğan Şahiner. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 2001.
 O’Doherty, Brian. Beyaz Küpün İçinde: Galeri Mekanının İdeolojisi.. Ed. Tomur Atagök. çev. Ahu Antmen. İstanbul: Sel Yayınları. 2010.
 Paul, Christiane. Challenges for a Ubiquitous Museum: Interfacing New Media From the White Cube to the Black Box and Beyond. New Media in the White Cube and Beyond: Curatorial Models for Digital Art. University of California Press. Berkeley, USA. 2008
 Schubert, Karsten. Küratörün Yumurtası. Ed. Tomur Atagök. çev. Rana Smith. İstanbul: İstanbul Sanat Müzesi Vakfı. 2004.
 Uzun, Ö., 2003. Müze Yapılarında Yenilenen Sergileme Anlayısı / nteraktif
Yöntemler, Yüksek Lisans Tezi, Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,
stanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı öğrencilerin sanat galerileri tasarlamalarında yardımcı olmaktadır. Bu doğrultuda sergileme tarihi ile ilgili kısa bir bilgi verilerek sanat ve mekan ilişkisini tarihsel süreçte toprak, enstalasyon sanatı gibi mekanla etkileşim içerisinde olan sanat akımları üzerinden incelemek amaçlanmıştır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma- ders ile ilgili genel bilgi verilmesi
2.Mekan ve Sanat ilişkisi: Sergileme Tarihi
3.Mekan ve Sanat ilişkisi: Sergileme Tarihi
4.Mekan ve Sanat ilişkisi: Galeri ve Müzelerin değişimi ve gelişimi
5.Mekan ve Sanat ilişkisi: Galeri ve Müzelerin değişimi ve gelişimi
6.Mekan ve Sanat ilişkisi: Cer Modern Örneği
7.Op Art
8.Sokak Sanatı
9.ARA SINAV
10.Enstalasyon Sanatı
11.Toprak Sanatı
12.Samsun İlindeki Galeri Mekanlarının İncelenmesi
13.Samsun İlindeki Galeri Mekanlarının İncelenmesi
14.Samsun İlindeki Galeri Mekanlarının İncelenmesi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Uygulama/Pratik525
Rapor Sunma735
Toplam410
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Rapor140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı144
Derse Katılım13452
Uygulama/Pratik4416
Toplam75