Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM328 Çevresel Psikoloji ve Mekan Algısı 927001 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mekanın sosyal ve psikolojik düzeyde çözümlemesinin yapılması ve bu sayede öğrencilerin teorinin de ötesinde soyut düşünme kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede mekanı düzenlemeye birebir katkısı olan planlama ve mimarlık öğrencilerinin mekanın sosyal dilini de öğrenip değerlendirme becerisi katılması hedeflenmiştir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ TUĞÇE ŞANLI
Öğrenme Çıktıları
  1. Soyut olguları kavramsallaştırabilme
  2. Kavramsallaştırılan soyut olguları gerçek hayattaki mekânsal düzlemle anlamlandırabilme
  3. Proje tasarımı yapabilme Proje yönetme becerilerinin geliştirilmesi
  4. Meslek dışı paydaşlarla iletişim kabiliyetlerinin geliştirilmesi
  5. Sunum kabiliyetlerinin geliştirilmesiEleştirel düşünce ve tartışma becerilerinin geliştirilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Lefebvre, H. (1991) The Production of Space. Translated by Smith, D.N. UK: Blackwell Publishing.Dovey, K. (1999) Framing Places, Mediating Power in Built Form. USA; Canada:Routledge.Augé, M. (2008) Non-places: an introduction to supermodernity. Translated by Howe,J. verso London.Lynch, K. (1960) The image of the city. MIT pressMassey, D. B., & Jess, P. (Eds.). (1995). A place in the world?: places, cultures and globalization (pp. 299-306). Oxford: Oxford University Press.Gottdiener, M. (1995). Postmodern Semiotics Material Culture and the Forms of Postmodern Life.Knox, P. and Pinch, S. (2009) Urban Social Geography. 6th edn. England: PearsonRonneberger, K. (2008) 'Henri Levebvre and Urban Everyday Life, in search of the possible', in Kipfer, S., Goonewardena, K., Schimith, C. and Milgrom, R. (eds.) Space, Difference, Everyday Life: Reading Henri Lefebvre. UK: Routledge, pp. 134-146.Schimith, C. (2008) 'Henri Lefebvre's theory of the production of space:towards a threedimensional dialectic', in Kipfer, S., Goonewardena, K., Schimith, C. and Milgrom, R. (eds.) Space, Difference, Everyday Life: Reading Henri Lefebvre. UK: Routledge, pp. 27-45.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında öğrenciler, kentlinin ve kent profesyonellerinin (yerel yönetim ve kente ilişkin mesleklerde çalışanların) gözünden kentin nasıl algılandığı, daha önceki yıllarda alınan mekânın (yeniden) üretimi dersi ile ilişkili bir biçimde değerlendirilecek ve bu yeniden bu üretimin kentli paydaşların algısı üzerine etkileri tartışılacaktır. Bunun için ilk önce temel kavramsal çerçeve çevresel psikoloji, mekân bilgisi, mekân kullanım biçim ve tercihleri, mekân üreticilerinin ekonomik siyasi strateji ve tercihlerle ürettikleri mekânın etmenleri ve mekanın kullanıcılarına olan algısal etkileri irdelenecektir. Bu kapsamda, öğrencilerin dersi uygulamalı olarak kavrayabilmeleri için dönem projeleri dönem sonunda seçilecek küçük ölçekli mekanlarda alan çalışmalarıyla pekiştirilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş: dersin tanıtımı
2.Çevresel psikoloji nedir
3. Mekânın kavramsallaştırılması ve algı
4. Mekânın yeniden üretimi – Lefebvre mekânsal üçlemesinin değerlendirilmesi
5.Genel Hatlarıyla göstergebilim (Semiotics) ve kentsel alan Mekânın ve tasarımın gücü (Dovey, Massey, Lynch)Modernite ve değişen dönüşen Mekansal algı (Auge, Marc)
6.Çevresel psikoloji ve mekânsal algıda yöntemler: Zihni haritalama nedir
7.Mekânsal sosyal psikolojiyi etkileyen kavramlar üzerine tartışma (Kamusal – Özel alan; Ütopya-Distopya)
8.David Harvey mekan diyalektiği ve toplumsal olarak üretilen mekan
9.SINAV
10.Mekân Algısı üzerine Kent içi çalışma (Ödev proje) – Mekânın tasarım ögelerinin belirlenmesi
11.Mekan Algısı üzerine Kent içi çalışma (Ödev Proje)– Mekanın kullanıcılarıyla iletişime geçilmesi
12.Hazırlanan projelerin sunumu ve sınıf içi tartışma
13. Hazırlanan projelerin sunumu ve sınıf içi tartışma
14.FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Ev Ödevi220
Toplam120
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Proje Sunma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım12112
Tartışma8216
Soru-Yanıt515
Takım/Grup Çalışması326
Proje Hazırlama122
Proje Sunma122
Proje Tasarımı /Yönetimi122
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma212
Ev Ödevi224
Toplam75