Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM425 Binalarda Yangın Güvenliği 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, yanma ve yangının tanımı, yangının sınıflandırılması, yangına karşı yapılması gerekenler, yangınla ilgili standartlar ve yönetmelikler, yapısal yangın güvenliği ile yapıların yangından korunmasını artırıcı önlemlerle ilgili bilgi vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Alper BODUR
Öğrenme Çıktıları
  1. Yangınların yapı elemanları üzerindeki etkilerini öğrenirler.
  2. Yangına göre yapı güvenliğini ve tasarım yöntemlerini öğrenirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Bakanlar Kurulu kararı: 16.03.2015 tarihli 2015/7401 sayılı karar Resmi Gazete yayını: 09.07.2015 tarihli 29411 sayılı sayı. -Guide for Determining the Fire Endurance of Concrete Elements, ACI Committee 216, Concrete International, February 1981. -Design Guide Structural Fire Safety, Counsel International du Batment, September 1984/February 1985. -Structural Design for Fire Safety, Andrew H. Buchanan, 2005, WILEY -Paul Stollard and John Abraham S., Fire from first principles, E and FN Spon, London, 1995-Cote, Arthur E (1997). Fire Protection Handbook. 18. Edition, USA: NFPA Association.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yangın kimyası, binalarda yangın güvenliği ve tasarımda dikkat edilmesi gerekenleri öğrenmek.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma –Dersin Tanıtımı.
2.Yanma ile ilgili temel kavramlar, yangın güvenliği tasarımı
3.Yangın sınıflandırması, söndürmede kullanılan maddeler, yangın savaşımı
4.Yanıcıların kısıtlanması, tutuşmanın önlenmesi, yangın güvenliği yönetimi
5.Yangına karşı pasif korunma
6.Yangına karşı aktif korunma
7.Yangın algılama, yorumlama, alarm, itfaiye, simgeler ve yangın duyuruları
8.Yangın ile ilgili mevzuat
9.Ara Sınav (tarih değişebilir)
10.Yangından kaçış, kullanıcı ve bina karakteristikleri
11.Kaçış yollarına ilişkin tanımlar, kapasite ve bileşenleri, sayısı, tasarımı, kaçış uzaklığı, kaçış yolu aydınlatması
12.Öğrenci sunumları
13.Öğrenci sunumları
14.Öğrenci sunumları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım13452
Rapor Sunma3515
Toplam75