Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM435 Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı kentsel alan planlamasında hem yasal hem de uygulama da son derece güncel bir konu olan kentsel dönüşüm kavramını kavramın ve 80 sonrası kentlerin dönüşümlerini yasal yönetsel ve pratik karşılıklarıyla incelemek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe ŞANLI
Öğrenme Çıktıları
  1. Kentsel dönüşüme altlık oluşturan kavramları anlaşılır kılmak
  2. Ulusal ve uluslararası uygulamaları inceleyerek pratikteki kentsel dönüşüm süreçlerini anlamak
  3. Ülkemiz açısından kentsel dönüşüm kavramı ve uygulamasının sınırlarını belirsizleştiren değişmekte olan hukuki alt yapıyı incelemek
  4. Kentsel dönüşüm uygulamalarını kavramsal, yasal ve uygulama boyutlarında anlamlandırarak eleştirel yorumlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi
  5. Eleştirel düşünme kabiliyetlerini yazılı savunma becerisinin geliştirilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çaptuğ, M. 2016, İdare Hukuku Açısından Kentsel Dönüşüm, Ankara, Seçkin YayıncılıkErman, T. (2016), Mış gibi site. İstanbul, İletişim yayınlarıIsik, O. and Pinarcioglu, M. (2001) Nöbetleşe Yoksulluk, Sultanbeyli Örneği. Istanbul: Iletisim.Tekeli, İ. (2010). Toplu eserler (13) konut sorununu konut sunum biçimleriyle düşünmek. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.Yaman, M. (2015), Türkiye’de Kentsel Dönüş(tür)me Uygulamaları: Sosyo-politik bir yaklaşım, Istanbul, Kenan ofset.Minton, A. (2012). Ground Control: Fear and happiness in the twenty-first-century city. Penguin UK.Roberts, P., ve Sykes, H. (Eds.). (1999). Urban regeneration: a handbook. Sage.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye'de konut sorunları ve politikası, imar affı uygulamaları ve etkileri, gecekondu sorunu ve çözüm yolları, küresel akışlar ve kültürel değişim çerçevesinde kentsel mekânın dönüşümü ve kimlik tartışmaları, kentsel dönüşüm: uygulama yöntemleri, yasal yönü ve etkileri Türkiye ve Dünya örnekleri üzerinden incelenecektir. Son haftalarda ise ülkemizde popülerleşen yönüyle kentsel dönüşüm ve uygulamaları değerlendirilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Kentsel dönüşüm ve dönüşüme ilişkin kavramların tartışılması (arsa düzenlemesi, imar, imar hakkı, mülkiyet…vb), kentsel dönüşümün amacı
3.Kentsel dönüşüm yöntemleri (transformation, renewal, regeneration, revival, rehabilitation, conservation, gentrification)
4.Dünyada kentsel dönüşüm kavramının gelişimi ve örnekler
5. Türkiye’de kentsel dönüşüm kavramının gelişimi
6.Türkiye’de Kentsel dönüşüme ilişkin hukuki altyapı ve uygulamalar – I: Konut politikaları
7.Türkiye’de Kentsel dönüşüme ilişkin hukuki altyapı ve uygulamalar – II: gecekondu kanunu, imar affı ve uygulamaları
8.Türkiye’de Kentsel dönüşüme ilişkin hukuki altyapı – III: Güncellenen kanunlarla kentsel dönüşüm (Toplu Konut kanunu – TOKI ve uygulamaları)
9.ARA SINAV
10.Değişen siyasi ve ekonomik konjonktürde değişen kentsel dönüşüm
11.Örnekler Üzerinden kentsel dönüşüm – Sultanbeyli örneği (Isik, O. and Pinarcioglu, M. (2001) Nöbetleşe Yoksulluk, Sultanbeyli Örneği. Istanbul: Iletisim)
12.Örnekler Üzerinden kentsel dönüşüm- Kuzey Ankara Girişi, Karacaören (TOKİ sitesi) (Erman, T. (2016), Mış gibi site. İstanbul, İletişim yayınları)
13.Örnekler Üzerinden kentsel dönüşüm – Ankara’dan farklı ölçekli örnekler
14.Ödevler üzerinden interaktif tartışma
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Quiz110
Derse Katılım1420
Tartışma1410
Toplam490
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Proje Sunma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım12224
Tartışma12112
Soru-Yanıt12112
Beyin Fırtınası515
Proje Hazırlama133
Proje Sunma111
Makale Kritik Etme212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma313
Toplam75