Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM439 Kent Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimarlık İlişkileri 927001 4 7 0
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin ana amacı genç mimarlara daha kapsamlı bir bakış açısı kazandırmaktır. Mimariyi, kentsel alan, şehirler, bölge, kültür gibi diğer ilgili kavramları içeren büyük bir bütün olarak görebilmeyi amaclıyor. Tasarımlarını mimari ölçekte üst ölçeklere nasıl bağlayacaklarını öğrenecekler. Aynı zamanda, kentsel planlama olarak adlandırılan, farklı şehir katmanlarını uzaktan görmeyi ve bir mimar olarak yaptıklarını daha büyük bir resim olarak görmelerine yardımcı olur. Bir yandan, çalışmaları bağlamında sürdürülebilirlik, akıllılık, koruma gibi tüm yeni özellikleriyle çağdaş şehirlere genel bir inceleme yapılacaktır. Öte yandan bütün bu öğrendikleri konuların örneklerini görecekler ve ulusal örneklerle eşleştirmeye çalışacaklar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ayda Rastiemadabadi
Öğrenme Çıktıları
  1. Kent planlamasının ne olduğunu, mimarideki rolünü ve tarihsel köklerine bakıp niçin onu bir mimari olarak dikkate almamız gerektiğini anlayabilmemiz lazım.
  2. Güncel kentsel koşulları ve temel yönleri bakımından sürdürülebilirlik, akıllılık, altyapı, kentsel miraslar gibi konuları ele almak
  3. Dünyadaki bazı başarılı projeleri gözden geçme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Cattaneo, E. (2016) Loaded Void. City Theory since 1956.
2- Lang, J. (2006). Urban design. Routledge.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kentsel planlamayı tanıtmak için öncelikle şehir diye adlandırdığımız şeyin ve şu ana kadar şehirlerimizi şekillendiren şeyleri bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden ana şehircilik fikirleri ve teorileri üzerine incelemeler yapılacaktır. Ardından çağdaş şehir ve şehirlerde hangi kentsel planlamalar yapıldığına bakılacaktır. Öğrenciler Kentsel yaşamda, vatandaşlık, altyapı ve kentsel yaşam gibi ana kavramları öğrenecekler. Bu sayede kentsel planlama, kentsel tasarım ve mimarlık arasındaki bağlantıları görecekler. İkinci bölümde ise teorik bilgileri gerçek durumlara uyarlanacak ve yeni nesil mimarlar olarak koruma, sürdürülebilirlik, akıllı şehir ve bilgi çağı gibi karşılaştıkları kavramları tanıyacaklar. Tüm dönem boyunca öğrenciler kendi ülkelerindeki örnekleri, farklı geçmişlerden gelen vaka çalışmalarıyla karşılaştırarak sınıfta bu konular hakkında tartışmalar yapılacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanıtma
2.Şehirlere ne şekil verdi? (modern dönemden önceki kentsel teorileri gözden geçirin)
3.Çağdaş şehirlerin ardında ne var? (son yüzyılda kentsel teorileri gözden geçirin)
4.Şu anki kent planlaması ne denir?
5.Temel kentsel özellikler I (kentsel yaşam, vatandaşlar ve hakları) inceleme
6.Temel kentsel özellikler II (yönetim ve politikalar, kaynaklar ve altyapılar) inceleme
7.Kentsel planlama, kentsel tasarım olarak hareket etmek (planlama, tasarım, fikirlerden eylemlere)
8.Şehircilik ve mimarlığın kesiştiği yer (tasarımın bağlamı olarak kent, farklı ölçekler)
9.Ara Sınav
10.Şehir boş bir arazi değil, kentsel koruma ve yenileme (inşaat her zaman bir çözüm değil, temizlik yerine planlama) kentsel doku farklı nitelikler içerir
11.Akıllı şehir ve bilgi çağı
12.Dünya çapında gerçek durumlarla yüzleşme (bütün dünyadaki başarılı kararları inceleme)
13.Türkiye'de gerçek durumun yüz yüze gelme (türk şehirlerinde, şehir planlamasının nasıl yer aldığının inceleme)
14. Son Sınav
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Ev Ödevi250
Toplam150
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı120
Final Sınavı için Bireysel Çalışma280
Toplam180
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0