Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ICM413 Engelliler İçin Tasarım 927001 4 7 0
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yapıların erişilebilirlik bağlamında incelenmesi ve erişilebilirlik sorunlarının tespit edilip çözümlenmesi ve engellilik durmunun geniş perspektifte bakılarak kavranabilmesidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cem AYIK
Öğrenme Çıktıları
  1. Erişilebilirliğin kapsamlı olarak tariflenebilmesi
  2. Farklı türlede farklı engellilik durumlarının kavranabilmesi
  3. Engel durumuna göre özel çözümler geliştirebilme ilkelerinin kavranması
  4. Yapının çevresinin erişilebilirliğe göre yeniden programlanabilme becerisinin geliştirilmesi
  5. Eşit hak kavramının öneminin anlaşılması ile çevrenin eşit kullanım hakları doğrultusunda tasarlayabilinmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Barnes, C., Oliver, M., ve Barton, L. (2002). Disability Studies Today. Cambridge: Polity. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı. (1999). 1. Özürlüler Şurası: Çağdaş Toplum Yaşam Ve Özürlüler Komisyon Raporları Kitabı Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi Alt Komisyon Raporu. Ankara. Blinde, E., ve McCallister, S. (1998). Listening to the voices of students with physical disabilities. Journal of Physical Education Recreation and Dance, 69(6), 64-68.Dostoğlu, N, Şahin, E., ve Taneli, Y. (2009). Evrensel tasarım: tanımlar hedefler ilkeler. Mimarlık Dergisi, 347, Istanbul. Dünya Engelliler Vakfı. (2010). Engelsiz Şehir Tasarım Raporu. Erişim: 01 Mayıs, 2015, http://www.devturkiye.org/Projeler/Engelsiz- Sehir-Planlamasi/Engelsiz-Sehir-Tasarim-Raporu. Goldsmith, S. (1997). Designing for the disabled the new paradigm. Great Britain: Architectural Press. Gören, B. G. ve Berköz, L. (2013). Environmental design for disabled users on urban areas. Environment Design Congress, Bursa, Türkiye. 12-13 Aralık. Gür, Ö. Ş. (1996). Mekân örgütlenmesi. Trabzon: Gür Yayıncılık. Imrie, R. (2000b). Responding the needs of disabled people. Journal of Urban Design, 5(2), 199-219. Ingstad B. ve Whyte S. R. (1995). Disability and culture. Berkeley: University of California Press.Polat, E. (2002). Kentsel Yaya mekânlarındaki tüm kullanıcılar için karar destekli bir tasarım modeli önerisi: Ankara kent merkezi örneklemesi (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kullanıcı olarak insan faktörünün kullanım kısıtlamalarına maruz kalması durumunda çevresini nasıl algıladığının anlaşılması. Engellilik ya da norm dışı yapı içi sirkülasyonun analizi ve ihtiyaç doğrultusunda yapının buna yönelik yeniden programlanabilmesi ders kapsamında hedeflenmektedir.Ders çoğunlukla teorik konuların eğitici tarafından öğrencilere aktarılmasını kapsamaktadır. Konuların aktarımının ardından öğrencilerin bir kaç hafta konu üzerinde düşünüp yeni fikir ve öneri getirmeleri için ödevler verilmektedir. Savunulan fikirler öğrencilerin sunum kabiliyetleri ve analiz yetenekleri çerçevesinde projektör yardımıyla ve ya çıktı olarak öğrencilerin sunumları şeklinde verilmektedir. Yıl ortasında ve sonunda ödevler toplanarak değerlendirilmektedir. Ders içerisinde engellilik durumunu geniş perspektiften kavrayabilmek için öğrencilerin çeşitli rollerde engelli birey rol denemeleri mevcut olmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Derse giriş ve konu başlıkları hakkında bilgi verilmesi
2.Erişilebilirlik kavramının ele alınması
3.Farklı engel türlerine göre çevrenin algısal analizi
4.Duyma/işitme engeline göre çevrenin analizi
5.Görme engeline göre çevrenin analizi
6.Yürüme engeline göre çevrenin analizi
7.Protez ya da destek ihtiyacından kaynaklı engele göre çevrenin analizi
8.Yaşa ve cinsiyete göre engellilik tanımları
9.Arasınav haftası
10.Farklı engellerin çözümlenme senaryolarının geliştirilmesi
11.Öğrenci gruplarına erişilebilir çevre tasarım konularından ödevlerin dağıtılması ve konuların açıklanması
12.Öğrenci Sunumları ve değerlendirilmesi
13.Öğrenci Sunumları ve değerlendirilmesi
14.Ders kapsamında teorik ve pratik bilgi toplamlarının irdelenmesi
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0