Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM412 İnovasyon ve Girişimcilik 927001 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İnovasyon ve Girişimcilik dersinin amacı lisans üstü öğrencilerimiz arasında girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimci adaylarını iş planı kavramı ile tanıştırarak iş kurma ve girişimcilikle ilgili bilgi, beceri ve bilinç düzeylerini artırmaya katkı sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Nur İlkay ABACI
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler girişimcilik ve inovasyon kavramlarını ve özelliklerini öğrenir
  2. Öğrenciler iş fikri geliştirme egzersizleri ve iş modellemesi yapar
  3. Öğrenciler iş planı kavramı ve öğelerini (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) öğrenir ve uygulama çalışmalarını yapar
  4. İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususları öğrenir ve kendi planlarını hazırlarlar;
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Marangoz, M. (2012). Girişimcilik, Beta, İstanbul.
Karadal, H. (2014). Girişimcilik (3. Baskı). Beta, İstanbul
Luecke, R. (2008) Girişimcinin El Kitabı, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul
Akın, H.B. (2010) Temel İşletme: Girişimcilik, İş Kurma ve Yönetim, Adres Yayınları,Ank.
Küçük, O. (2009). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin Yayınları, Ankara Hisrich, R. D., Peters,M.P. ve Shepherd, D.A. (2008). Entrepreneurship, Boston : McGraw
Katz, J.A. ve Green, R.P. (2009). Entrepreneurial Small Business, Boston : McGraw-Hill
Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, 2012. İş Modeli Üretimi. Optimist Yayın Dağıtım
Gürüz, D. ve Eğinli, A.T. (2013). Etkili Sunum Teknikleri, Detay Yayıncılık, Ankara
Karaca, T. (2013). Girişimciler İçin Kolay ve Hızlı İş Planı Hazırlama. Sinemis Yayınları.
Kotler, P., Keller, K. L., Ancarani, F., and Costabile, M. (2014). Marketing management 14/e. Pearson.
Berk, N. (2010). Finansal yönetim, Türkmen Kitabevi. Ankara.
Demir, H. ve Gümüşoğlu, Ş. (2009). Üretim Yönetimi, Beta Yayıncılık, İstanbul.
Demirci, A.E. (2012).Yenilik Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2602
Uçkun, G. ve Kılınç, İ. (2005). Koçluk ve Mentorluk, Ürün Yayınları, Ankara
Power point sunumları


https://personel.omu.edu.tr/tr/kursatd/verdigi-dersler

Girişimcilik [7.İnovasyon yönetimi] [7.İnovasyon çeşitleri-2] [7.inovasyon çeşitleri-1] [6.Pazarlama yönetimi] [5.yaratıcı düşünme] [4.etkili sunum hazırlama teknikleri] [3.başarılı bir iş planı hazırlam klavuzu] [3.iş planı] [3.iş planı başvuru formu] [2.iş modeli kanvası] [2.iş modellemesi] [2.iş modeli] [1.girişimciliğin temelleri] [1.girişimci iş planı] [1601-Tübitak proje sunumu] [Girişimcilik] [Girişimci olabilir miyim] [Bir iş fikri bulmak] [KOSGEB yeni girişimci desteği başvuru formu] [Yeni iş planı ders notları] [KOSGEB İŞ MODELİ 2019]

İş modeli kanvası için bireysel (A3 veya A4) ve grup çalışması için poster boyutu, post it, kalem
https://personel.omu.edu.tr/docs/ders_dokumanlari/7064_59386_345.pdf

KOSGEB 2019 İş modeli formu
https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Girisimciligi%20Gelistirme%20Destek%20Programi/4-FRM.15.02.02%20(00)%20Yeni%20Giris%CC%A7imci%20Program%C4%B1%20I%CC%87s%CC%A7%20Modeli%20Formu-Copy1.pdf
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Girişimcilik ve inovasyon kavramları ve özellikleri, iş fikri geliştirme, yaratıcılık egzersizleri ve iş modellemesi, iş planı kavramı ve öğeleri ile geliştirilmesine yönelik uygulamalar, iş modeli ve iş planının hazırlanması, etkili iletişim ve sunum, pazarlama yönetimi ve yenilik yönetimi ile örnek girişimciler ile tecrübe paylaşımı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin içeriği, planı, sunumlar, ödevler, öğrenim yöntemleri, değerlendirme,Girişimcilik eğilimi anketi Girişimcilik ve yenilikçilik kavramları ile girişimcilik özelliklerinin sınanması ve girişimciliğin temelleri Ders, uygulama, ödev Ders, grup çalışması
2.Yaratıcı düşünme ve fikir üretimi yöntemleri Ders, grup çalışması
3.Yaratıcı düşünme ve fikir üretimi yöntemleri uygulamaları Ders, ödev, grup çalışması
4.İş fikrinin geliştirilmesi ve yaratıcılık egzersizleri İş modeli kavramı ve kapsamı ile iş modeli tuvali Ders, ödev, örnek olay, grup çalışması
5.İş modeli tuvali doldurulması uygulaması, bireysel sunumlar, grup çalışması örnek olay, grup çalışması
6.İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) Ders, ödev, örnek olay, grup çalışması
7.İş planlarının doldurulmasına yönelik uygulama çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) Ders, ödev, örnek olay, grup çalışması
8.Girişimcilik için etkili iletişim yöntemleri İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar Ders, ödev, örnek olay, grup çalışması
9.Girişimcilik için etkili sunum yöntemleri İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar Ders, ödev, örnek olay, grup çalışması
10.Pazarlama yönetimi İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek HususlarPazarlama Yönetimi İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar Grup çalışması, İş planı hazırlama ve sunma
11.Pazarlama Yönetimi İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar Grup çalışması, İş planı hazırlama ve sunma
12.İnovasyon ve Yenilik kavramları İnovasyon çeşitleri İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar Grup çalışması, İş planı hazırlama ve sunma
13.Yenilik yönetimi İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar Grup çalışması, İş planı hazırlama ve sunma
14.Örnek girişimcilerle tecrübe paylaşımı, mentörlük uygulaması ve İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar Grup çalışması, İş planı hazırlama ve sunma
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Uygulama/Pratik110
Beyin Fırtınası110
Seminer110
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Proje Hazırlama150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı199
Derse Katılım13226
Proje Hazırlama248
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
Toplam75