Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM416 Kentler ve Yaşam Kalitesi 927001 4 8 0
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yaşam kalitesi ve kentsel yaşam kalitesi olguları hakkında öğrencilere bilgi vermektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Saim Can Beritan
Öğrenme Çıktıları
  1. Yaşam kalitesi kavramı hakkında bilgi sahibi olurlar.
  2. Kent yaşamıyla yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi öğrenirler.
  3. Yaşam kalitesinin kentler için ne anlama geldiğini öğrenirler.
  4. Kentsel yaşamda, yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin neler olduğunu bilirler.
  5. Yerel yönetim uygulamalarının yaşam kalitesi üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olurlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Marans, R. W., Stimson, R. J. (Eds.) (2011) Investigating Quality of Urban Life: Theory, Methods, and Empirical Research, Social Indicators Research Series, Vol. 45, Springer.Tekeli, İ (2010), Gündelik Yaşam, Yaşam Kalitesi ve Yerellik Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.Şeker, M (2011) İstanbul’da Yaşam Kalitesi Araştırması, İTO Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Yaşam kalitesi ve kentsel yaşam kalitesi kavramları arasındaki farklılıklar ve benzerlikler, yaşam tatmini, kentsel yaşanabilirlik, yaşam kalitesini etkileyen faktörler, yerel yönetimler politikaları, kentsel yaşam kalitesini arttırmaya yönelik görüşler, yaşam kalitesi göstergeleri, küresel kent ve yaşam kalitesi, Türkiye’de ve dünyada kentsel yaşam kalitesi ile ilgili yapılmış çalışmalar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yaşam kalitesinin tanımı
2.Yaşam tatmini
3.Kentsel yaşam kalitesinin tanımı
4.Kentsel yaşanabilirlik
5.Yaşam kalitesi ve kentsel yaşam ayrımı
6.Kentsel yaşam kalitesinin önemi
7.Kentsel yaşam kalitesi göstergeleri
8.Türkiye’nin kentsel yaşam kalitesi durumu
9.Dünya kentlerinin yaşam kalitesi durumları
10.Karşılaştırmalı analiz
11.Küresel kentlerde yaşam kalitesi göstergeleri
12.Yaşam kalitesi açısından kentsel politikaların önemi
13.Uygulamalı çalışma
14.Sunum
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0