Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM418 Katılımcı Planlama ve Uygulamaları 927001 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı planlama kuramları arasında çok önemli bir yere sahip olan ve en güncel kuramlardan biri olan katılım ve planlama konusunun hem teoride hem ulusal uluslararası örneklerde anlaşılır kılmaktır. Bu noktada mimarlık altyapısındaki öğrencilere planlamanın temel boyutları verilerek ölçekler arası anlaşılırlık sağlanması da ayrıca hedeflenmiştir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe ŞANLI
Öğrenme Çıktıları
  1. Planlama disiplini ve katılım uygulaması arasında hem teorik hem pratik bağ kurabilmek
  2. Ulusal ve uluslararası örnekler eşliğinde karşılaştırmalı ve eleştirel bakış açısı kazanmak
  3. Disiplinler arası düşünme, çalışma ve uygulama pratiği kazanmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Forester, J. (1999). The deliberative practitioner: Encouraging participatory planning processes. Mit Press. Low, S. (2000), On the plaza. University of Texas Press, Austin. Keleş, R (2015), Kent, Kentsel Siyaset ve Çevre Yazıları 1993-2014, Arkeoloji Sanat Yayınları. Cullingworth, J. B., & Nadin, V. (2002). Town and Country Planning in the UK. Psychology Press.Douglass, M. and Friedmann, J. (1998) Cities for citizens: Planning and the rise of çivil society in a global age. John Wiley & Sons New York.Healey, P. (1997). Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies. UBc Press.Judge, D., Stoker, G., & Wolman, H. (Eds.). (1995). Theories of urban politics. Sage.Keleş, R., & Mengi, A. (2007). Kent ve planlama: geçmişi korumak, geleceği tasarlamak (Vol. 2). İmge kitabevi.Keleş, R. (1993). Kentleşme politikası. İmge kitabevi yayınları.Keleş, R., & Mengi, A. (2003). İmar Hukukuna Giriş. İmge Kitabevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Ders kapsamı gereği kuramsal çerçeve ve planlamada katılım olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde planlama ve katılım konusuna altlık oluşturmak niyetiyle, kent, kentleşme, kentlilik, planlamanın temelleri, kentli hakkı ve planlama, kentsel politika ve yurttaşlık, toplumsal hareketler ve kent yönetiminde karar mekanizması ana hatlarıyla verilecektir. İkinci bölümde katılımcı planlamanın kavramsal boyutları detaylandırılacak, katılımcı planlamanın boyutları: avantajlar, dezavantajlar, prensipler ve değerler eşliğinde ortaya konacaktır. Kavramsal çerçeveyi takiben dünya örnekleri sunulacak ve Türkiye’deki planlama ve katılım ilişkisi yasal çerçeve ve örnekler üzerinden irdelenecektir. Dersin son haftası ise grup çalışmalarının sunumlarına ayrılmıştır, burada öğrencilerden grup olarak çalışacakları konular üzerinden sunumlar hazırlamaları istenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Giriş: dersin tanıtılması
2.Planlama ve katılımcı planlamaya ilişkin Temel kavramların irdelenmesi
3.Planlama kuramlarına bakış – I
4.Planlama kuramlarına bakış – II
5.“Planlamada katılım”ın bir kuram olarak ortaya çıkışı
6.Katılımcı planlamanın doğuşu: Katılımcı planlamanın Tipolojisi (Avantajlar, Dezavantajlar, prensipler, değerler)
7.Planlamada katılımın kapsamı, kent, kentlilik bilinci, yurttaşlık hakkı, kamu yararı kavramlarının anlaşılması
8.Dünya örneklerinde katılımcı planlama - Katılımcı planlamanın Türkiye’deki yasal boyutları, örnekler, eleştiriler
9.Sınav
10. Uygulamalı Katılımcı Planlama projesi geliştirilmesi – proje tasarımı
11. Projenin grup çalışmasıyla uygulanması - I
12. Projenin grup çalışmasıyla uygulanması - II
13. Projelerin sunumu
14.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Ev Ödevi120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Proje Sunma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım12224
Tartışma5210
Beyin Fırtınası515
Proje Hazırlama155
Proje Sunma122
Proje Tasarımı /Yönetimi155
Makale Kritik Etme111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma155
Ev Ödevi224
Toplam75