Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM428 Kentsel Ulaşım Planlaması 927001 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kentsel ulaşım planlanmasının ve modellemesinin öneminin ve ilgili temel prensiplerin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. Dersin amacı doğrultusunda ulaşım modellemesine ilişkin temel kavramların, yöntemlerin anlatılması hedeflenmektedir. Ulaşım modellemesi kapsamında ilgili matematiksel yöntemlerin anlatılması ve öğrencilerin sayısal muhakeme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar KOŞUN
Öğrenme Çıktıları
  1. Kentsel ulaşım planlaması kavramını anlayacaktır.
  2. Ulaşım planlamasının gerekliliğini ve önemini kavrayabilecektir.
  3. Ulaşım planlamasıyla ilgili yapılan etütleri anlayacaktır.
  4. Yolculuk talep modellemesinin temellerini öğrenecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kılınçaslan, T. (der.) (2012). Kentsel Ulaşım, Ulaşım Sistemi - Toplu Taşım – Planlama - Politikalar, Ninova Yayıncılık, İstanbul. Oppenheim, N. (1995). Urban Travel Demand Modeling: From Individual Choices to General Equilibrium, John Wiley ve Sons, New York.Ortúzar, J. d. D. ve Willumsen, L. G. (2011). Modelling Transport, Fourth Edition, John Wiley ve Sons, Ltd, Chichester, UKVictor, D.J., Ponnuswamy, S. (2012). Urban Transportation: Planning, Operation and Management, Tata McGraw-Hill, New Delhi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kentsel ulaşım planlaması ve yolculuk talep modellemesiyle ilişkili temel unsurlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Kentsel aktiviteler, arazi kullanış ve ulaşım planlama ile ilişkileri, planlama sonrası ulaşım sistem değerlendirmesi ve ulaşım planlama çalışmaları örnekleri de ders kapsamında ele alınacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders konularının açıklanması ve giriş
2.Kentsel ulaşım kavramı ve modelleme ihtiyacı
3.Kentsel aktiviteler, arazi Kullanış ve ulaşım ilişkileri
4.Örneklem teorisi
5.Ulaşım etütleri ve hane halkı araştırması
6.Yolculuk talep tahminine giriş
7.Yolculuk yaratım modellemesi
8.Yolculuk dağılım modellemesi
9.Ara sınav/Öğrenci sunumları
10.Türel dağılım modellemesi
11.Trafik atama yöntemleri
12.Ulaşım planlamasının ve sisteminin değerlendirilmesi
13.Ulaşım planlama çalışmaları örnekleri
14.Konuların değerlendirilmesi ve tartışma
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13452
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma313
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Toplam75