Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ICM415 İç Mimarlıkta Etkili Sunum Teknikleri 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İç mimarlık eğitimi alan öğrencilerin mimarlık eğitimi süresince ve meslek yaşamında, hazırladığı mimari düşünce ve tasarım fikirlerini sunmak için yöntemler, teknikler ve kullanılan yardımcı bilgisayar programlar öğretilerek, mimari görsel sunum konusunda beceri kazanmalarını sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mehriban Mikayilova
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Mesleki açıdan destek veren bilgisayar programlarını ve sunum tekniklerini kullanma becerisi kazanır.
  2. Derslerde yapılan uygulamalarla mesleki teknik becerilerini geliştirir.
  3. Mimari tasarım problemlerini çözmede ve fikirlerini ifade etmede görsel sunum tekniklerinden faydalanabilme becerileri kazanır.
  4. Projelerin organizasyonu, düzeltilmesi, basit ve net tanımlanması üzerine konsantre olabilecektir.
  5. Mimari açıdan sunum tekniklerini kullanmasını öğrenerek, grafik anlatım ve görsel iletişim becerisi kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Lorraine Farrelly , Feyza Akder (Çevirmen). Mimarlıkta Sunum Teknikleri. İstanbul, 2012
2. Anderson, J.,Mimari Tasarım, Mimarlık Temelleri Serisi:03, Literatür, 2011.
3.Ching, F.D.K., Mimarlık, Biçim, Mekan, Düzen, YEM, İstanbul, 2002.
4.Arcan, E.F., Evci, F. Bina Bilgisi Çalışmaları Mimari Tasarıma Yaklaşım, Tasarım Yayın Grubu, 1999.
5. Danş İsmet, İnşaat Teknik Resmi, Millî Eğitim Bakanlığı Basımevi, İstanbul, 2001
6.Etkili Sunumlar İçin El Kitabı”, TÜBİTAK Kurumsal İletişim Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2013
7. Nelson, Robert B.; Jennifer B. Wallick; “Sunuş Yapma (Prezantasyon)”, Çeviri: E.Sabri Yormalı, Hayat
Yayınları, İstanbul, 2007. ISBN: 975-6218-14-2
8. Açıkkar, Mustafa; Etkili Sunum Teknikleri PowerPoint Sunusu
9. Altuntaş, Gültekin; Etkili Sunum Teknikleri PDF dosyası http://www.gultekinaltuntas.com/wpcontent/uploads/2011/01/Etkili-Sunum-Teknikleri.pdf
Ve http://www.gultekinaltuntas.com/?cat=194 Erişim Tarihi: 07/07/2014
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İç mimarlık eğitimi alan öğrencilerin mimari sunum heyecanını yüksek tutarak gerçek bir mimari deneyim ve uygulamaya dönüşebilecek olan mimari düşünceyle iletişime geçmesini sağlamak için el becerisi ve bilgisayar yardımıyla alıştırmalar yaparak kişisel becerilerini geliştirmek ve farklı durumlar için yöntemler uyarlayarak görsel sunum konusunda öğrenmeyi geliştirecek konular anlatılmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mimarlıkta görsel sunumun tanımı, kullanıldığı durumlar ve mimarlık uygulamalarındaki rolü. Ders hakkında ön bilgi edinilmesi
2.Eskiz çalışmaları ( el ile) Araştırılan örnekler üzerinde inceleme yapılması
3.Eskiz çalışmaları ( bilgisayar yardımı ile) Araştırılan örnekler üzerinde inceleme yapılması
4.Ölçek ve ölçekli uygulamalar. Araştırılan örnekler üzerinde inceleme yapılması
5.Ölçek ve ölçeksiz ( oran ) uygulamalar. Araştırılan örnekler üzerinde inceleme yapılması
6.Ortografik izdüşüm uygulama yöntemleri. Seçilen mimarlık tasarımlarının sunumlarının hazırlanması
7.Üç boyutlu görsel kullanımı ( Perspektif ) Seçilen mimarlık tasarımlarının sunumlarının hazırlanması
8.Üç boyutlu görsel kullanımı ( Montaj - kolaj ) . Seçilen mimarlık tasarımlarının sunumlarının hazırlanması
9.ARA SINAV : Ara sınava hazırlanması
10.Fiziki modelleme ve ölçeklendirme. Dijital sunumların hazırlanması
11.Bilgisayar ( CAD, CorelDRAW ) modellemeler. Dijital sunumların hazırlanması
12.Kurgulama çalışmaları. Dijital sunumların hazırlanması
13.Kurgulama ve sunum çalışmaları. Final ödevine hazırlanması
14.Görsel sunum çalışma ve uygulamaları. Final ödevine hazırlanması
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav190
Ev Ödevi110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13452
Uygulama/Pratik3412
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Toplam75