Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM415 Dijital Sanat 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dijital teknolojilerin sanat alanında yeni bir anlatım dili olarak kullanılmasının araştırılmasıyla birlikte bu konuyla ortaya çıkan yeni kavramların incelenmesiyle, dijital kamera ile elde edilen bilgilerin bilgisayar ortamında işleme, geliştirme, değiştirme tekniklerinin uygulamalar üzerinden öğretilmesini amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Mimari düşüncelerini ileri düzeyde bilgisayar programları kullanarak uzmanlık düzeyinde sunabilmek
  2. Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlamak, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavramak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Benjamin, Walter; Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat
Yapıtı, Pasajlar (Çev: Ahmet Cemal), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994.
Burnet, Ron; İmgeler Nasıl Düşünür , (Çev: Güçsal Pusar), Metis Yayınları,
İstanbul, 2007.
Dempsey, Amy; Modern Çağda Sanat, (Çev: Osman Akınhay), Akbank Yay.
İstanbul, 2007.
Acaroğlu, K. (2010). Etkileşimli sanal dünyanın (Second Life) modelleme tekniklerini
kullanarak sanal sanat galerisi oluşturulması. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Arapoğu, F. (2012, Şubat-Mart). Dijital Sanat Üzerine. Artam Global Art ve Design
(16), s. 48-52.
Langer, Katherine. (1957). “Bilimde Soyutlama ve Sanatta Soyutlama”. Sanatın
Felsefesi, Felsefenin Sanatı. Haz. Mehmet Yılmaz. Ankara: Ütopya Sanat
Dizisi. Nisan 2004 s.228
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dijital Teknolojilerin Sanat ve Mimari alandaki kullanımlarını, etkilerini örnekler üzerinden araştırılması, sunulması, Adobe Photoshop gibi programlar ile uygulamaların yapılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders tanımı, tanışma.
2.Dijital Teknoloji – Dijital Sanat Kavramı – Dijital Teknoloji ve Sanat ile ilişkili tanımlar, sistemler, teknolojiler: dijital sanat müzesi Museum of Digital Art (MuDA)
3.Dijital Sanatın Kullanım alanları - Dijital Teknoloji ve Mimari
4.Dijital Sanatların Mimarlık Disiplininde Kulanım Alanları ve Örnekleri
5.Dijital Resimleme Sanatçıları : Alberto Seveso, Jared Nickorson, Pablo Alfieri, Pete Harrison, Chuck Anderson, Jerico Santander, Cristinia Siquiera Grezegorz Domaradzki, Jonathan Barr, Mike Campau
6.Dijital Resimleme/ Görüntüleme Uygulaması
7.Dijital fotoğraf Sanatçıları
8.Dijital Fotoğraf Uygulaması
9.ARA SINAV
10.Dijital Enstalasyon Sanatçıları
11.Dijital Enstalasyon Uygulaması
12.Dijital Video Sanatçıları
13.Dijital Video Uygulaması
14.Dijital Video Uygulaması
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım13452
Rapor Sunma3515
Toplam75