Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM329 Konutlarda İç Mekan Tasarımı 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çok sayıda işlevin bir araya geldiği konut iç mekân tasarımı, yoğun bir programlamayı ve çözümü gerektirmektedir. Nüfus ve refah artışı, kentlere göç ve sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak mekan ihtiyacı hızla değişmektedir. Konut sektöründeki kavramsal değişimler sonucu, küçülen mekânlarda daha esnek ve fonksiyonel kullanım ihtiyacı çalışılacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğretim Görevlileri, Öğretim Üyeleri
Öğrenme Çıktıları
  1. İnsan, mekân ve mobilya ilişkileri.
  2. 3 Boyutlu mekân anlayışı.
  3. İnsan ergonomisinin ve evrensel tasarım ilkelerin normları.
  4. Doğru malzemeleri doğru yerde uygulama.
  5. Mekân analizi, işleve göre mekan tasarımını oluşturan öğeleri ve insan eylemlerini ve bu eylemlere yönelik alanların analizleri. Kullanıcı gereksinimine bağlı olarak işlev şeması oluşturma.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KARAGÖZ,Z.,(2007), ‘‘Tasarımda Loft Anlayışı,.‘Konutlarda İç Mekân İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi’’ Standart Dergisi, Sayfa 103-118, TUNCEL,A.,(2007)‘‘Mobil Konutlarda İç Mekan Organizasyonu Ve Mobil Mekanların Tarihsel Gelişim Süreci’’, Yüksek Lisans Tezi, MSÜ, Fen Bilimler Enstitüsü, İstanbul.»
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
Konut tasarım ve üretiminin bina tasarlama eyleminden öte; kullanıcı için yaratılan bir yaşam tarzı olduğu düşünülmelidir. Konut, kişinin yuvası, gündelik yaşamındaki sığınağı, benliğinin ve kişiliğinin şekillenmesinde en temel rolü oynar. İç mekan tasarım sürecinde, mekanın formu, büyüklüğü, sirkülasyon şeması, cephe boşluğu vb. yapısal özelliklerin o mekanda kullanılabilecek donatı özelliklerini etkiler. Mobilya tasarım süreci mekan tasarım sürecini etkilemeli; mimarlar mobilya endüstrisi ile işbirliği içinde olmalıdır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı.
2.Mekan nedir?
3.İç mekân tasarımı içeresinde var olan işlevi ile birlikte değerlendirebilmesi.
4.İç mekân tasarımınında ışık kavramı
5.Renk ve doku kavramları
6.İşlevin ihtiyaçlarını mekân verileri ile bir arada analiz edebilmek
7.Özgün tasarım önerileri sunmak
8.Modülerlik
9.ARA SINAV
10.Malzeme paftası ve sunum tekniklerinin irdelenmesi
11.Sabit ve hareketli donatıların mekan etkisini irdeleyen deneysel atölye çalışmalarının yapılması
12.Atölye çalışması
13.Atölye çalışması
14.FİNAL
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Ev Ödevi140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Proje Hazırlama140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Proje Sunma133
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Toplam75