Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ICM411 Mekan Tasarımında Renk 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, iç mimari de mekan ve renk arasındaki ilişkinin mekan tasarımına etkilerini araştırmak, belirlemektir. Ayrıca Mekan tasarımında rengin insanlar üzerindeki psikolojik ve fizyolojik etkileri incelenerek, öğrencilerin mekan tasarımında renk düzeni kurmalarını, mekan algılanmasındaki ilişkiyi planlamalarını sağlamak amaçlamıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğretir.
  2. İşlev-form-renk-ışık-malzme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Pile, J., 1997; Color in inteiror design, Mcgraw-Hill Companies,inc., USA.Sirel, Ş.,1974; Kuramsal Renk Bilgisi, İ.D.M.A. Yay., Sayı 124, İstanbul.Uzuner, E. (2014). Renklerin ürün kimliğine etkisi ve çözümleri (Master's thesis, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).Albers, J., 1975; Interaction of Color, Yale University Press, USA.Ünver, R., 1985; Yapıların İçinde Işık Ve Renk İlişkisi, Y.Ü. Yapı Fiziği Yayınları, İstanbulMarc, G., 2001; Colours, Birkhauser, Switzerland.Sağocak, M. D. (2005). ERGONOMİK TASARIMDA RENK. Trakya Univ J Sci, 6(1), 77-83.Çağlarca, S., 1993; Renk Ve Armoni Kuralları, İnkılap Yayınları, İstanbul.Özbudak, Y. B., GÜMÜŞ, B., ve Çetin, F. D. (2003). İç mekan aydınlatmasında renk ve aydınlatma sistemi ilişkisi. II. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır.Manav, B. (2015). Renk-Anlam-Mekan İlişkisi.Manav, B. (2011). Hacimde bir tasarım parametresi olarak renk. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(8).Çetindağ, K. (2007). Işık ve renk kullanımının mekân algılamasına etkisi üzerine bir araştırma (Sultanahmet Meydanı Örneği). İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.Kıran, A. (1992). Mimari Mekanda Renk Uyumu. Mimarlık ve Şehircilikte Mekan, Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulamaları Araştırma Merkezi, Sistem Yayıncılık, Matbaa San., İstanbul.MANAV, B., ve KÜÇÜKDOĞU, M. Ş. (2010). Aydınlık düzeyi ve renk sıcaklığının performansa etkisi. Itüdergisi/a, 5(2).SARICA, C. (2011). Yapılı çevrede renk algısı: Ampirik bir çalışma (Doctoral dissertation, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü).Alp, T. (1984). İç Mekanda Renk Kuramları, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü İç Mekan Düzenleme Bilim Dalı Konferansları. Mimar Sinan Üniversitesi yayınları, (4).Luke, J.T., 1996; The Munsell Color System: A Language for Color;Fairchild Publications, New YorkCoşkuner, S.,1995, Renkler ve Kişiliğimiz, Site Ofset Ltd.,İzmir, S.108
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında öğrenciler, renkler arasındaki ilişkileri, renk armonilerini, kontrastlarını açıklar ve bunları kullanmayı öğrenir. Mekanda renk kavramının mekan üzerindeki etkilerini, mekanı nasıl farklılaştırdığını, insanlar üzerindeki psikolojik ve fizyolojik özelliklerini ile ilgili bilgiler edinir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin Tanıtımı, tanışma.
2.Renk tanımı, oluşumu, özellikleri Rengin Tarihçesi, renk bilimi nasıl doğdu
3.Rengin Tarihçesi
4.Rengin algılanması: Fiziksel , fisyolojk, psikolojik renk
5.Rengin algılanması: Fiziksel , fisyolojk, psikolojik renk
6.Farklı toplumlara göre renklerin anlamları, sembolik ve işlevsel anlamları
7.Farklı toplumlara göre renklerin anlamları, sembolik ve işlevsel anlamları
8.Farklı toplumlara göre renklerin anlamları, sembolik ve işlevsel anlamları
9.ARA SINAV
10.Renk ve Mekan İlişkisi: Eğitim ile ilgili yapılarda
11.Renk ve Mekan İlişkisi: Sağlık ile ilgili yapılarda
12.Renk ve Mekan İlişkisi: Turizm ile ilgili yapılarda
13.Renk ve Mekan İlişkisi: Endüstri ile ilgili yapılarda
14.Renk ve Mekan İlişkisi: Lojistik ile ilgili yapılarda
15.FİNAL
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım1310
Rapor Sunma340
Toplam300
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Hazırlama160
Rapor Sunma130
Final Sınavı için Bireysel Çalışma210
Toplam110
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım13452
Rapor Sunma3515
Toplam75