Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT323 Reklam Antropolojisi 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, insan davranışları ve kültürü araştıran bir bilim dalı olarak antropolojik yaklaşımların tüketiciyi anlama, ihtiyaçlarına yönelik ürün geliştirme gibi ve yine tüketiciye yönelik reklam mesajı oluşturmada giderek artan önemini ortaya koymaktır. Yanı sıra ders kapsamında, antropoloji ilke ve yöntemlerinin reklam alanına nasıl yansıtılabileceğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. M. Nur ERDEM
Öğrenme Çıktıları
  1. Reklam, kültür ve antropolojinin temel kavramlarını bilir
  2. Kültürel antropoloji ve pazarlama iletişimi bağlantısı üzerine tartışır
  3. Kültüre yönelik antropolojik yaklaşımları reklam alanına uyarlar
  4. Antropolojik araştırma yöntemlerini reklam alanına uyarlar
  5. Antropolojik yaklaşımları reklam mesajı ve stratejilerini oluşturmada kullanır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Ders öğretim üyesi tarafından verilecek ders notları- J.P. Colleyn, M. Auge, Antropoloji, Dost Kitabevi, İstanbul, 2005- William A. Haviland, Kültürel Antropoloji, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2008- Banu Dağtaş, Reklam Kültür Toplum, Ütopya Yayınları, İstanbul, 2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriği, insan ve kültürü inceleyen bir bilim dalı olarak antropolojinin, özellikle son yıllarda ortaya çıkan pazarlama iletişimi ve reklam yaklaşımlarına etkisini, buna yönelik oluşturulabilecek stratejileri ve antropolojik araştırma yöntemlerinin reklam alanına uyarlanmasını kapsamaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin içeriği, kapsamı ve işlenişi hakkında bilgilendirme. Reklam ve antropoloji ilişkisine giriş.
2.Antropolojinin tanımı, antropolojik yaklaşım ve temel ilkeler
3.Antropolojinin tarihi ve diğer sosyal bilimler ile ilişkisi. Antropolojinin dalları: Biyolojik antropoloji, arkeoloji, dil antropolojisi, sosyal - kültürel antropoloji.
4.Kültür kavramı, kültürün özellikleri, kültürel süreçler. Kültüre yönelik antropolojik yaklaşımlar.
5.Tüketim, kültür ve antropoloji ilişkisi. Günümüz tüketim alışkanlıklarını ortaya çıkaran nedenler: alışkanlıklar, kültür, din, mekan, toplumsal kurallar ve diğer maddi - manevi kültür öğeleri.
6.Kültüre yönelik antropolojik yaklaşımlar bağlamında pazarlama iletişimi çalışmalarının gelişimi
7.Kültüre yönelik antropolojik yaklaşımlar bağlamında pazarlama iletişimi çalışmalarının gelişimi
8.Arasınav
9.Reklamda kültürel kod kullanımı
10.Yerel reklamlar, bölgesel reklamlar, etnik reklamcılık, hibrid reklamlar
11.Kültüre yönelik antropolojik yaklaşımların reklam uygulamalarına yansıması: Dünyadan örnekler
12.Kültüre yönelik antropolojik yaklaşımların reklam uygulamalarına yansıması: Türkiye’den örnekler
13.Antropolojik araştırma yöntemlerinin reklam alanına uygulanması
14.Antropolojik araştırma yöntemlerinin reklam alanına uygulanması
15.Dijital çağda antropolojik araştırma yöntemleri ve reklam alanına uygulanması
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma41560
Toplam100