Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT320 Küresel Kültür 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kültür kuramları ve küreselleşme bağlamında olgusal değişimleri incelemek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Onur BEKİROĞLU
Öğrenme Çıktıları
  1. Popüler kültür yaklaşımlarını sıralar.
  2. Modernizm, postmodernizm ve tüketim kültür ilişkisini tartışır.
  3. Tüketimin üretimi kavramını tanımlar.
  4. Reklamın ekonomik sirkülasyondaki işlevini bilir.
  5. Kültür sosyolojisinin temel kavramlarını sıralar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Raymond Williams (2012). Kültür. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kültür kuramları, küreselleşme, kültür sosyolojisi, tüketimin üretimi, ekonomik sirkülasyon, modernizm, Post-Modernizm, kültürün toplumsal etkileri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kültür, popüler kültür ve reklam ilişkisi
2.Kültür sosyolojisinin temelleri: Kurumlar
3.Kültür sosyolojisinin temelleri: Formasyonlar
4.Kültür sosyolojisinin temelleri: Üretim araçları
5.Kültür sosyolojisinin temelleri: Özdeşimler
6.Kültür sosyolojisinin temelleri: Formlar
7.Kültür sosyolojisinin temelleri: Kurumlar
8.Ara sınav
9.Kültür sosyolojisinin temelleri: Yeniden üretim ve organize olma
10.Üretim yapısının dönüşümü
11.Modernizm, Post-Modernizm ve tüketim kültürü
12.Popüler kültür yaklaşımları
13.Popüler kültür ve reklam
14.Argümanları sorgalamak: Reklam, ekonomik sirkülasyon ve toplumsal gelişme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma10220
Soru-Yanıt10220
Bireysel Çalışma10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma155
Toplam100