Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT326 Türkiyenin Toplumsal Yapısı 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
19. yüzyıldaki oluşumundan başlayarak modern Türkiye’nin toplumsal kurumları ve yapısı hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Filiz Erdoğan Tuğran
Öğrenme Çıktıları
  1. Osmanlıdan Cumhuriyet’e geçiş sürecinin yapısal düzeyde tanır.
  2. Cumhuriyet devrimlerinin ve Batılılaşma hareketlerinin toplumsal yapı üzerine etkilerini tartışır.
  3. Modern Türkiye’nin toplumsal kurumları ve yapısı hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anthony GIDDENS, Sosyoloji Eleştirel Bir Yaklaşım, Birey Yayıncılık, İstanbul, 1994Şerif Mardin, Türkiye'de Toplum ve Siyaset, İletişim Yayınları.Nilüfer Göle, Kör Ayna Kayıp Şark, Metis Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Derste, Türkiye'de toplumsal yapının temelleri ele alınacaktır. Osmanlı'ya yapısal ve tarihsel açıdan bakılarak, batılılaşma olgusu incelenecektir. Bunun yanında; yeni devletin kuruluşu, Osmanlı'dan Türk ulus-devletine geçilmesi, milletleşmenin inşa süreci, Kemalist ideolojinin yapısı ve siyasal, hukuksal, kültürel devrimler üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede modern Türkiye’nin oluşumu; siyaset, eğitim, aile, din, ekonomi kurumları ve kentleşme kapsamlı bir şekilde işlenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Toplumsal Yapıya İlişkin Kavramlar
2.Türkiye de Toplumsal Yapının Temelleri: Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi
3.Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomik ve Toplumsal Yapının Özellikleri
4.Devletçi ekonomik politikalar ve kadro hareketi
5.Batılılaşma hareketinin nedenleri
6.II. Dünya Savaşı Yılları ve Sonrası Gelişmeler
7.Çok partili yaşam
8.27 Mayıs Askeri Müdahalesi
9.Ara sınav
10.İthal İkameci ekonomik politikalar
11.Türkiye'nin Yapısal Değişiminde Dış Ögelerin Etkileri
12.Dünyada ve Türkiye’de ekonomik kriz
13.Türkiye’de Aile Yapısı,Kentleşme ve Göç
14.1990 Sonrası Ekonomik, Siyasal ve Toplumsal Yapıda Yaşanan Gelişmeler
15.Genel değerlendirme
16.FİNAL
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım10220
Tartışma10110
Bireysel Çalışma6530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8324
Toplam100