Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT425 Sanat Kültür ve Toplum 927001 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Derste sanat tarihinden bahsedilecek ve geçmişten günümüze toplum ve insan için belirleyicilik arzeden sanat akımları anlatılacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Filiz Erdoğan Tuğran
Öğrenme Çıktıları
  1. Sanat, Kültür, Toplum dersinde sanat akımları incelenir.
  2. Sanat eserleri yapıldıkları dönemin şartlarına göre değerlendirilir.
  3. Sanat eserleri toplumsal ve kültürel olarak ele alınır.
  4. Sanat çevreleri hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Sanat Tarihi açısından bir eserin tanıtımı hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. E.H. Gombrich, Sanatın Bütün Öyküsü, Remzi Kitabevi, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sanat akımları, kültürel ve toplumsal değişikliklerle eşzamanlı olarak işlenecektir. Ders kapsamında uygarlıkların döngüsünde büyük yer tutan siyasal, toplumsal, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sanata etkileri de irdelenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı ve sanat kavramı hakkında genel değerlendirme.
2.İnsana ilişkin ilk sanatsal veriler: İlkel sanat (görsel malzeme eşliğinde)
3.Sanat akımları genel çerçeve
4.Klasisizm akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi
5.Maniyerizm akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi
6.Rokoko akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi
7.Neo Klasisizm akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi
8.Romantizm akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi
9.Ara Sınav
10.Realizm akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi
11.Empresyonizm akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi
12.Fovizm - Dadaizm akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi
13.Ekspresyonizm akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi
14.Kübizm - Sürrealizm akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi
15.PopArt akımı
16.Final sınav
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16232
Okuma10110
Toplam100