Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT431 Kültürlerarası İletişim 927001 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
- Öğrencilerin kültürlerarası iletişim bilgilerini arttırmak. - Öğrencilerin kültürlerarası iletişim duyarlılıklarını ve yeterliliklerini arttırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Onur Bekiroğlu
Öğrenme Çıktıları
  1. Kültürlerarası iletişim kavramını tanımlar.
  2. Kültürlerarası iletişimin önündeki engelleri sınıflandırır.
  3. Kültürlerarası iletişim kuramlarını açıklar.
  4. Kültürlerarası duyarlılığı ve yeteneği geliştirir.
  5. Kültürlerarası iletişim farklılıklarını analiz eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Asker Kartarı: Farklılıklarla Yaşamak. Kültürlerarası İletişim. Ankara: Ürün Yayınları. 2001- Asker Kartarı: Kültür İletişim Farklılık. Kültürlerarası İletişimin Kavramsal Dayanakları. İstanbul: İletişim Yayıncılık. 2014. - Laray M. Barna (1998). Stumbling Blocks in Intercultural Communication. Ed: Milton J. Bennett, Basic Concepts of Intercultural Communication Selected Readings. Yarmouth, Maine: Intercultural Press.- Onur Bekiroğlu ve Şükrü Balcı (2014). Kültürlerarası İletişim Duyarlılığının İzlerini Aramak: “İletişim Fakültesi Öğrencileri Örneğinde Bir Araştırma”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. - Engin Sarı. Kültürlerarası İletişim: Temeller, Gelimeler, Yaklaşımlar. folklor/edebiyat, 2004/3, sayı: 39. - Nilgün Tutal Cheviron. Küreselleşme İletişim ve Kültürlerarasılık. İstanbul: Kırmızı Yayınları. 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
- Kültürlerarası iletişim kavramı- Kültürlerarası iletişimin tarihi- Kültürlerarası iletişim etkileyen bariyerler- Kültürlerarası iletişim kuramları- Kültürlerarası iletişimi önemli kılan gelişmeler- Kültürlerarası iletişim duyarlılığı ve yeterliliği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kültürlerarası iletişim kavramı ve olgusu
2.Kültürlerarası iletişimin tarihi
3.Kültürlerarası iletişimi gerekli kılan gelişmeler
4.Kültürlerarası iletişim etkileyen bariyerler
5.Kültürlerarası iletişim etkileyen bariyerler
6.Kültürlerarası iletişim etkileyen bariyerler
7.Kültürlerarası iletişim kuramları
8.Kültürlerarası iletişim kuramları
9.Vize
10.Kültürlerarası iletişim kuramları
11.Kültürlerarası iletişim duyarlılığı ve ölçekleriKültürlerarası iletişim yeterliliği
12.Medya ve kültürlerarası iletişimMedya ve çeşitlilik kılavuzu
13.Öğrenci sunumları Var
14.Öğrenci sunumları Var
15.Öğrenci sunumları Var
16.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım120
Makale Kritik Etme110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110
Okuma110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Rapor Sunma130
Final Sınavı için Bireysel Çalışma110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12020
Derse Katılım11010
Tartışma155
Rapor Sunma155
Makale Kritik Etme11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma11010
Toplam100