Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT420 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında, bir işletmenin çalışanları ile ilgili tüm konularda öğrenciye perspektif kazandırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assistant Professor Özlem Akgüç Çetinkaya
Öğrenme Çıktıları
  1. İnsan kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesinin örgütsel performans üzerindeki rolünü anlar
  2. İşgören adaylarının bulunması, seçim süreci ve işe yerleştirilmesi aşamalarında kullanılan yöntemler hakkında bilgi edinir
  3. Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğitim programlarının hazırlanması ile ilgili genel bilgiler edinir
  4. Performans değerleme yöntemleri ile ilgili yaygın kullanılan metodların nasıl uygulandığını öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İletişimci gözüyle insan kaynakları yönetimi-Gaye özdemir erel, Mustafa Yalçın
Bir insan kaynakları masalı-Özden Aslan
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İnsan kaynağından etkin biçimde yararlanmak için bir işletmede tüm İ.K. faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceğinin, örnek olaylar ve sınıf içi tartışmalar ile kavranmasının sağlanması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Kapsamı
2.İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Önemi
3.İş Analizi, İş Tanımı ve İş Gerekleri
4.İnsan Kaynakları Planlaması
5.İşgören Bulunması, Seçimi ve İşe Yerleştirilmesi
6.İKY Eğitimi ve Geliştirilmesi
7.Performans değerleme
8.vize
9.iş değerleme
10.ücret yönetimi
11.iş güvenliği ve sağlık
12.işçi-işveren ilişkileri
13.sunum
14.sunum
15.sunum
16.genel değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Derse Katılım140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Proje Sunma140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13333
Toplam98