Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT422 Kurumiçi İletişim ve İşgören Psikolojisi 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kurum içi halkla ilişkiler uygulama sürecindeki görev ve sorumlulukların aktarılarak etkin bir kurum içi halkla ilişkiler yönetiminin gerçekleştirilmesine yönelik bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Emine Ceng
Öğrenme Çıktıları
  1. Kurum içi iletişime ilişkin iç ve dış süreçleri, kavramları ve modelleri tanımlar, birbirleriyle ilişkilendirir.
  2. Kurum ve örgüt tanımlarını, özelliklerini ve çeşitlerini bilir.
  3. Kurumsal iletişim sorunlarını tanımlar, analiz eder ve çözümler önerebilir.
  4. Kurumsal iletişimde kullanılan araçları tanımlayıp yönetebilir.
  5. Kurumsal iletişimde yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini kullanıp yönetebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Terrence E. Deal, (2001),Kurumiçi Halkla İlişkiler Kutlamalar, Ritüeller, Törenler, Ödüller, Mediacat Kitapları, İstanbul.Erol, E., (2000), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.Solmaz, B., (2011), Kurumsal İletişim Yönetimi, Tablet Yayınları,Konya.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kurum içi halkla ilişkiler uygulamaları. İnsan kaynakları yönetimi ve kurum içi halkla ilişkiler bağlantısı.Kurum içi halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları.Kurum içi halkla ilişkilerde moral ve motivasyon kavramı; motivasyonu arttıran yöntemler; kurum kültürü, kurum içi halkla ilişkiler, motivasyon ve performans bağlantısı; etkili takım çalışması ve uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2.İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar İşletme, Girişim, Örgüt, Yönetim ve Yönetici Kavramları
3.Kurumsal İletişimin İletişim Boyutu, Formel İletişim ve İnformel İletişim
4.Kurumlardaki İletişim Sorunları ve Kurumsal İletişim Çözümleri
5.Kişilerarası iletişim çatışması kavramı, çatışma türlerinin aktarılması, çatışma çözüm yöntemlerinin analiz edilmesi
6.Empati kavramı, empatinin bileşenleri empatinin gelişimi, empatik iletişim kavramı ile ilgili temel bilgilerin aktarılması
7.Ara Sınav
8.Çalışanlarla İletişim ve Motivasyon,
9.Motivasyon araç ve teknikleri, ödül sistemleri.
10.Kurum İçi İletişimde Kullanılan Araç ve Yöntemlerin Kurumsal İletişim boyutu
11.Kurum İçi İletişimde Kullanılan Araç ve Yöntemlerin Kurumsal İletişim boyutu
12.Olay incelemesi ve tartışma
13.Olay incelemesi ve tartışma
14.Öğrenci Sunumları
15.Öğrenci Sunumları
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Örnek Vaka İncelemesi125
Makale Kritik Etme125
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Rapor Hazırlama125
Rapor Sunma125
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Örnek Vaka İncelemesi12020
Rapor Hazırlama12525
Rapor Sunma12525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam102