Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT424 İletişim Psikolojisi 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders, medya-insan etkileşiminin kavramsal ve tartışmalı boyutlarına ilişkin konu ve sorunları değerlendirmeyi amaçlar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Filiz Erdoğan Tuğran
Öğrenme Çıktıları
  1. Psiko-sosyal etkileşimin kavramsal temellerini tanır.
  2. Medya-izleyici, medya-içerik, medya-kurumsal yapı ve insan psikolojisi ilişkisinin genel çerçevesini kavrar.
  3. Kitle iletişim sürecinin siyasal, kültürel, toplumsal ve psikolojik etki ve yansımalarını değerlendirir.
  4. Medya-insan davranışı ilişkisinin çok yönlü boyutlarını tartışma ve analiz etme yetisine sahip olur.
  5. Medyanın toplumsal ve psikolojik gerçekliği biçimlendirme konusunda üstlendiği işlevleri tanımlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ders, kitle iletişiminin kurumsal ve içerik yapısının, ekonomik, politik ve kültürel çevrelerden kaynaklanan etkenlerle birlikte çözümlenmesini esas alır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Psiko-sosyal etkileşimin kavramsal temelleri.
2.Medya-insan ilişkisinin üç ana boyutu: izleyici, içerik, kurumsal yapı.
3.Medya ve kültürel yapı, medya kültürü, postmodern medya kültürü ve kültür endüstrileri.
4.Medya-psikoloji, medya-popüler kültür ilişkisi.
5.Medya ve küreselleşme bağlamında bağımsız medya hareketleri.
6.Alternatif medya: Yerel, sivil toplum medyalarının sunduğu olanaklar.
7.Medya-görsel kültür, medya-özel yaşam ve mahremiyetin medyatik sınırları.
8.Tüketim, boş zaman ve medyada içerik tüketiminin yansıdığı toplumsal alanlar.
9.Vize Sınavı.
10.Enformasyon toplumu paradigması.
11.Yeni medya olgusu.
12.Medya-insan psikoloji ilişkisi ve medyatik kamusal alanlar.
13.Gözetim toplumu olgusu ve geleceğin iletişim distopiaları.
14.Medya-ideoloji ilişkisinin medya metinleri üzerinden tartışılması.
15.Genel değerlendirme.
16.Yarıyıl Sonu Sınavı.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Okuma11222
Toplam100