Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT426 Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Halkla ilişkilerin toplumsal süreçlerle birlikte değişen bir disiplin olduğunu anlatarak halkla ilişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve yeni yaklaşımları ele almak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Burcu ALTIPARMAK
Öğrenme Çıktıları
  1. Halkla ilişkiler ile toplumsal olaylar arasında ilişkiyi analiz eder.
  2. Halkla ilişkiler alanında yaşanan gelişmeleri tartışır.
  3. Toplumsal süreçlerle halkla ilişkiler disiplini arasında ilişkiyi analiz eder.
  4. Halkla ilişkilerdeki yeni yaklaşımları takip eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bozkurt Hale, 2014, Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul.
Baytekin Pelin, 2015, Halkla İlişkiler Perspektifinden Güncel Pazarlama Yaklaşımları, Nobel Yayıncılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Halkla ilişkiler kavramını ve alanını etkileyen toplumsal gelişmeler bu ders kavramında tartışılacaktır. TKY, İtibar yönetimi, sosyal medya ve halkla ilişkiler, halkla ilişkilerde etik boyut gibi konular işlenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2.Küreselleşme ve uluslararası halkla ilişkiler
3.İmaj, itibar yönetimi ve halkla ilişkiler
4.Değişen hedef kitle ve halkla ilişkiler
5.Sosyal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk
6.TKY ve halkla ilişkiler
7.İnternet toplumu
8.Arasınav
9. Sosyal medya ve dijital halkla ilişkiler
10.Yeşil pazarlama, yeşil reklam ve halkla ilişkiler
11.Güncel pazarlama yaklaşımları ve halkla ilişkiler
12.Halkla ilişkiler ve etik
13.Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler
14.Halkla ilişkilerin geleceği
15.Genel tekrar
16.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma10440
Okuma10330
Toplam100