Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT430 Küresel Pazarlama 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, küresel pazarlamayı ortaya çıkaran nedenlerin, işletmeleri küresel boyutta pazarlama faaliyeti yürütmeye yönlendiren çevresel faktörlerin ve küresel pazarlamanın işleyiş sürecinin aktarılmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. M. Nur ERDEM
Öğrenme Çıktıları
  1. Küreselleşme olgusunu bilir
  2. Yerelden küresele pazarlama stratejilerini ve boyutlarını bilir
  3. Küresel pazarlara uygun stratejiler geliştirir
  4. Pazarlama iletişimi yöntem ve stratejilerini küresel boyuttaki pazarlamaya uyarlar
  5. Küresel pazarlar için araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Dersin öğretim üyesi tarafından verilecek ders notları- Warren J. Keegan ve Mark C. Green, Küresel Pazarlama, Nobel Yayıncılık, 2015- Necdet Timur ve Alparslan Özmen , Stratejik Küresel Pazarlama, Efil Yayınevi, 2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriği, küresel boyutta yürütülen pazarlama faaliyetlerinin yöntem, strateji ve türlerini kapsamaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin içeriği, kapsamı ve işlenişi hakkında genel bilgilendirme
2.Küreselleşme olgusu, nedenleri ve sonuçları
3.Küreselleşmenin pazarlama alanına etkileri
4.Pazarlamanın yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası, küresel ve küyerel boyutları
5.Küresel pazarlama kavram ve kapsamı, işletmelerin küreselleşme süreçleri
6.Küresel pazarlamada mikro ve makro faktörler
7.Küresel pazarlamada araştırma yöntem ve teknikleri
8.Arasınav
9.Küresel pazarlamada pazar bölümleme ve hedefleme
10.Küresel pazarlamada konumlandırma
11.Küresel pazarlama karması ve stratejileri: Ürün ve marka
12.Küresel pazarlama karması ve stratejileri: Fiyat, dağıtım ve tutundurma
13.Dünyadan küresel pazarlama örnekleri
14.Küyerel stratejiler ve örnek olay analizi
15.Küyerel stratejiler ve örnek olay analizi
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma31545
Toplam99