Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT433 İkna Psikolojisi ve Kişilerarası İletişim 927001 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kişilerarası iletişimin temel kavramlarını aktararak öğrencilerin kişilerarası iletişim konusunda temel bilgileri edinmesini sağlamak, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak, ikna ve kişilerarası iletişim arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Burcu ALTIPARMAK
Öğrenme Çıktıları
  1. Kişilerarası iletişimi tanımlamak.
  2. Kişilerarası iletişimin temel unsurlarını açıklamak.
  3. Algı, empati ve tutum gibi kavramları kişilerarası iletişim bağlamında tartışmak.
  4. İletişim becerilerini günlük hayatta ve iş yaşantısında kullanmak.
  5. Kaynağın, iletinin ve hedef kitlenin etkili bir iletişim açısından önemini analiz etmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kişilerarası İletişim, Peter Hartley, İmge Yayınları
İletişim Becerileri, Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli, Nobel Yayınları
Güncel makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kişilerarası iletişim, kişilerarası iletişimi etkileyen toplumsal ve psikolojik faktörler, ikna kavramı, temel ikna modelleri üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Anlatım
2.İletişimin amacı ve öneminin aktarılması, iletişim türleri, iletişimin Unsurları, iletişim süreci bilgisinin verilmesi. Anlatım
3.Kişilerarası iletişim kavramı ve yaklaşımlarının tanımlanması. Anlatım
4.Kişilerarası iletişim süreci ve becerileri Anlatım
5.Kişilerarası iletişimi etkileyen toplumsal faktörler Anlatım
6.Kişilerarası iletişimi etkileyen sosyo-demografik faktörler Anlatım
7.Kişilerarası iletişimde çatışma ve empati Anlatım
8.Arasınav Yazılı
9.Tutum, algı, imaj ve izlenim yönetimi Anlatım
10.İkna kavramı, kavramın gelişimi ve kapsamı Anlatım
11.ikna modelleri ve temel ikna yaklaşımları Anlatım
12.İkna ve kaynak, ikna ve mesaj, ikna ve hedef Anlatım
13.Etkili dinleme, konuşma, etkili iletişim ve ikna Anlatım
14.Örnek olay incelemeleri Anlatım
15.Örnek olay incelemeleri Anlatım
16.Final Sınavı Yazılı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Tartışma51050
Bireysel Çalışma31030
Okuma4520
Toplam100