Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT223 Yaratıcı Yazarlık 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında yazarlık kavramının benimsetilmesi, yazarlık becerileri ve yazınsal türlerde öğrencinin uygulamaya dayalı yetkinliklerinin artırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Recep YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
  1. Yazma eylemini tanımlar
  2. Anlatı türlerini sıralar
  3. Anlatı bileşenlerini tanımlar
  4. Olay örgüsü şekillendirme kuramlarını tartışır
  5. Başlangıç ve sonlandırma türlerini sıralar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Koçak, G. (2013). Yaratıcı Yazmanın Hazzı. İstanbul: Alfa Yayınları.

İlerialkan, D. ve Yılmaz, R. (2015). Senaryo: Nasıl Yazılır? Nasıl Yazıyorlar. İstanbul. Alfa Yayınları.

Bıyıklıoğlu, Z. (2015). Yeni Başlayanlar İçin Yaratıcı Yazarlık. İstanbul. Esen Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yazma eylemi, başlangıç oluşturma, kurmaca metinlerde karakter yaratımı, tip, karakter ve anlatı oyuncusu, zaman, mekan ve kronotoplar, olay örgüsü, anlatma, odaklanma ve anlatı durumları, anlatı türleri, metnin sonlandırılması ve revizyonlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yazma eylemi
2.Başlangıç oluşturma teknikleri
3.Kurmaca metinlerde karakter yaratımı
4.Tip, karakter ve anlatı oyuncusu kavramları
5.Zaman kavramı.
6.Mekan kavramı ve kronotoplar
7.Olay örgüsü oluşturma
8.Arasınav
9.Anlatma, odaklanma ve anlatı durumları
10.Anlatı türleri: Roman ve Öykü
11.Anlatı türleri: Senaryo
12.Anlatı türleri: Şiir
13.Anlatı türleri: Reklam
14.Metnin sonlandırılması ve revizyonlar.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Beyin Fırtınası111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma51050
Ev Ödevi10110
Toplam125