Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT228 Görsel Kültür 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders kapsamında, öğrencilerin görsel metinleri kültürel bağlamda okuma, yorumlama ve çözümleme becerisini kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi M. Nur ERDEM
Öğrenme Çıktıları
  1. Dersi alan öğrenci, görsel kültür alanının terminolojisini bilir.
  2. Görsel kültür alanı ile halkla ilişkiler ve reklamcılık arasında bağ kurar.
  3. Reklam uygulamalarında görsel kültürel kodları kullanabilir.
  4. Halkla ilişkiler ve reklam alanlarında karşısına çıkan görsel metinleri çözümler, yorumlar ve eleştirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
John Berger (2016), Görme Biçimleri, Çev. Yurdanur Salman, Metis YayıncılıkGiovanni Sartori (2004), Görmenin İktidarı, Çev. Bahar Ulukan, Karakutu YayınlarıMalcolm Barnard (2010), Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, Çev. Güliz Korkmaz, Ütopya YayıneviAlev Fatoş Parsa (2004), İmgenin Gücü ve Görsel Kültürün Yükselişi, MakaleUmut Tümay Aslan (2003), Görsel Olanı Okumak: Eleştirel Görsel Okur-Yazarlık, Makale
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kültür, görsel kültür, görsel metinler, görsel metinleri okuma ve çözümleme yöntemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin konusu, kapsamı ve işlenişi hakkında bilgilendirme, kültür ve görsel sosyoloji
2.Görme eyleminin ve görsel olanın, görsel kültürün ve çalışmalarının tanımlanması, Malcolm Barnard’ın Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür kitabının tartışılması
3.John Berger’in Görme Biçimleri kitabının tartışılması
4.İmge, bakış ve iktidar. Görme iktidarının araçsallaşmasında dönemsel gelişmeler: Merkezi perspektif, camera obscura, stereoskop ve panopticum. Antik Yunan düşünürlerinden Balzac’a göz, görme ve iktidar. Sartori, Bentham, Foucault’nun görüşlerinin anlatılması
5.Görsel olan ve gerçeklik üzerine Kartezyen Perspektifçilik temelli tartışma.
6.Jean Baudrillard’ın eserleri ekseninde, gerçeklik, hipergerçeklik, sanal gerçeklik, simulakrlar ve simülasyon kavramları üzerine görsel kültür odaklı tartışma.
7.Görsel kültür ve bellek. Sözlü kültür, yazılı kültür, ikincil sözlü kültür ve görsel kültür dönemleri bağlamında mitos, drama ve imge
8.Arasınav
9.Görsel kültür ve mimari
10.Resimden fotoğrafa görsel kültür
11.Walter Benjamin’in “Tekniğin olanaklarıyla yeniden üretilebildiği çağda sanat yapıtı" metni eşliğinde yeniden üretim, görsel teknolojiler, kopyalama kavramları ekseninde tartışma
12.İletişim teknolojileri ve görsel kültür. Sinema ve televizyondan dijital medyaya görsellik, dijital kültür, dijital görsel kültür
13.Duvar resimlerinden performans sanatına, sanat ve görsel kültür.
14.Tüketim toplumu, meta fetişizmi, meta estetik vb. kavramlar ışığında reklam görsellerinin analizi ve karşıt görsel okuma
15.Final sınavı
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma5840
Toplam100