Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT329 Kentleşme ve Yeni Pazarlama Eğilimleri 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kentleşmenin hızı, biçimi ve öteki özellikleri, kentleşmenin topluma maliyetini, kazandırdıklarının üstüne çıkarıyor. Kentleşmenin toplumsal maliyetini azaltarak onu kalkınmanın itici gücü yapmak, kentleşme olgusu karşısında planlı bir yaklaşımın benimsenmesiyle olur. Kalkınmanın plana bağlanması Anayasamızın benimsemiş olduğu bir kuraldır. Ders, kentleşme ve yeni pazarlama eğilimleri ilişkisini, stratejik düşünme, kentleşmeye ilişkin temel kavramlar ekseninde kurmayı amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Burcu Altıparmak
Öğrenme Çıktıları
  1. Kent kavramını tanımlar
  2. Kentleşmenin temel kavramlarını sıralar
  3. Pazarlama ve kentleşme ilişkisini açıklar
  4. Kentleşmeye ilişkin politika türlerini sıralar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Altıparmak, Burcu (2015).Kent Pazarlamasında İletişim Yönetimiyle Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi
Erkan, Rüstem (2010). Kentleşme ve Sosyal Değişme, Bilimadamı Yayınları, Ankara.
Kaypak, Şafak (2013). “Küreselleşme Sürecinde Kentlerin Markalaşması ve ‘Marka Kentler”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, ss. 335-355.
Erkan Nihal E. (2014). Şehir Kavramlarının Yolculuğu, İdeal Kültür Yayınları, İstanbul.
Kıray, Mübeccel (2006). Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme, Bağlam Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kent kavramı, kentleşme olgusu, kent kuramları, kentleşme politikaları, kentsel planlama, bölgesel kalkınma, yeni pazarlama eğilimleri, kent ve pazarlama ilişkisi, kıyı politikaları, afet politikaları, çevre politikaları, küreselleşme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş ve dersin tanıtılması
2.Kent kavramı
3.Kentleşme olgusu
4.Kent kuramları
5.Kentleşme politikaları
6.Kentsel planlama, Bölgesel kalkınma
7.Yeni pazarlama eğilimleri
8.Ara Sınav
9.Kent ve pazarlama ilişkisi
10.Kent Pazarlaması ve Kent Pazarlamasıyla İlişkili Kavramlar
11.Kent Markalaşması
12.Yavaş Şehirler
13.Turizm Perspektifinden Kent Pazarlaması
14.Turizm ve Yavaş Şehirler
15.Çevre Politikaları, Sürdürülebilirlik ve Kentleşme
16.Genel Değerlendirme ve tekrar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15230
Bireysel Çalışma20240
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6318
Toplam100