Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT332 İkna Kuramları ve Retorik 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere iletişimin temelinde yer alan ikna ve retorik kavramlarının öğretilmesi,ikna kuramlarının kitle iletişim araçlarında kullanımı ve kamuoyu oluşturma, hedef kitleyi etkileme süreçlerinin incelenmesi ve bu amaçla yapılmış çalışmaların örneklendirilerek analiz edebilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Nursel BOLAT
Öğrenme Çıktıları
  1. İkna ve retorik hakkında bilgi sahibi olur ve bunu kullanma becerisi kazanır.
  2. İkna kavramlarına hakim olur.
  3. İkna kuramlarını mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
  4. Halkla ilişkiler disiplini ve ilişkili olduğu diğer disiplinlerden edindiği bilgileri kullanarak stratejik düşünebilme ve stratejiler üretebilme kabiliyeti kazanır.
  5. Halkla ilişkiler alanına giren her türlü iletişim çalışmasını gerçekleştirebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Retorik Aristotales, Filiz Balta Peltekoğlu Halkla İlişkiler Nedir?, Harry Jamieson İletişimve İkna, Yeni İnsan ve İnsanlar Çiğdem Kağıtçıbaşı, R. Luecke Güç, Etki ve İkna
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Retorik kavramının tanımı, ikna kavramının iletişim disiplinlerinde yeri ve önemi, iknanın kullanım alanları, ikna kuramları ve ikna amaçlı kitle iletişim kuramları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Retorik Kavramının Tarihçesi, Antik Yunan'da felsefe ve erdem kavramı
2.Aristotales'in ikna kuramı, ethos, pathos ve logos
3.İkna kavramına giriş, iknanın iletişim disiplinlerindeki yeri, halkla ilişkiler ve ikna, reklam ve ikna, propaganda ve ikna
4.İkna öğeleri, konuşmacı, mesaj ve dinleyici faktörlerinin önemleri
5.İkna öğeleri, konuşmacı, mesaj ve dinleyici faktörlerinin önemleri
6.İkna kuramları devamı; Turatlılık Kuramı, İşlevsel Kuramlar,Aşılama Kuramı, Değer Beklenti Kuramı
7.İkna kuramları devamı; Turatlılık Kuramı, İşlevsel Kuramlar,Aşılama Kuramı, Değer Beklenti Kuramı
8.İkna ve kitle iletişiminin önemi, iknanın kullanım alanları
9.İkna amaçlı kullanılan kitle iletişim kuramlarına giriş
10.Vize Haftası
11.İkna amaçlı kitle iletişim kuramları 1
12.İkna amaçlı kitle iletişim kuramları 2
13.Örneklerle ikna kuramlarının örneklerinin incelenmesi
14.Örneklerle ikna kuramları çözümlemeleri
15.Örneklerle ikna kuramları çözümlemeleri
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Makale Kritik Etme7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12222
Okuma12020
Toplam100