Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT429 Sağlık İletişimi 927001 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, birer hizmet sektörü olan sağlık kurumlarında uygulanacak halkla ilişkiler hakkında teorik ve uygulama düzeyinde bilgi birikimini sağlamaktır. Bu amaçla kendine özgü nitelikleri olan sağlık kuruluşlarında yapılacak halkla ilişkilerin, uygulanma biçim ve yöntemlerinin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca verilen teorik bilgilerin, güncel kampanyalarla örneklendirilmesi yoluyla daha somut olarak kavratılması da amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Emine CENG
Öğrenme Çıktıları
  1. Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerle ilgili teorik bilgi birikimine sahip olur.
  2. Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler görevini planlayıp yürütebilir.
  3. Sağlık kuruluşlarında medya ile ilişkileri bilir.
  4. Sağlık kuruluşlarında grup çalışmalarının önemini bilir.
  5. Sağlık kuruluşlarının hedef kitle analizini yapabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çınarlı, İnci, (2008), Sağlık İletişimi ve Medya, Ankara: NobelOkay, Ayla, (2009), Sağlık İletişimi, İstanbul: MediaCatTabak, Ruhi Selçuk, (1999), Sağlık İletişimi, İstanbul: LiteratürÖzdemir, Gamze Yücesan, Özdemir, Ali Murat, (2006), “Medya ve Sağlık: Patolojik Bir İlişki”, Toplum ve Hekim, Ocak-Şubat, cilt 21, sayı 1, s.32-38.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Derste şu konu başlıkları incelenmektedir: sağlık iletişimin tanımı, disiplinler arası bir alan olarak sağlık iletişiminin özellikleri, sağlık iletişimi alanındaki başlıca kuram ve modeller, sağlık iletişimi kampanya süreci, risk iletişimi ve medyada savunuculuk, sağlık okuryazarlığı ve eleştirel sağlık iletişimi, medya ve sağlık, sağlık iletişimi ve etik ve sağlık iletişiminde kişiler arası iletişim perspektifi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sağlık İletişimine Giriş, Sağlık iletişimi nedir?
2.Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Sağlık İletişimi, Sağlık iletişiminin özellikleri
3.Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri
4.Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri
5.Sağlık İletişimi Kampanya Süreci
6.Sağlık İletişimi Kampanya Süreci
7.Ara Sınav
8.Sağlık İletişimi ve Medya
9.Sağlık İletişimi ve Yeni Medya
10. Sağlık Okuryazarlığı, Eleştirel Sağlık İletişimi
11.Sağlık Kuruluşlarında Kriz Yönetimi
12.Sağlık Kuruluşlarında Kurumsal İletişim Çalışmaları
13.Sağlık Kuruluşlarında Kurumsal İletişim Çalışmaları
14.Sağlık Kurumlarında Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İmaj Çalışmaları Örneklerinin İncelenmesi
15.Genel Değerlendirme
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav170
Derse Katılım510
Makale Kritik Etme310
Okuma310
Toplam180
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı180
Rapor Sunma120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım8216
Alan Çalışması11515
Örnek Vaka İncelemesi6530
Rapor Hazırlama12020
Rapor Sunma122
Okuma3515
Toplam100