Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSS211 Uygarlık Tarihi 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Dünya üzerinde belli başlı medeniyetlerin kronolojik ve coğrafi konum olarak incelenmesidir. İncelenen uygarlıkların günümüze bıraktığı sosyal, kültürel, sanatsal ve teknolojik miraslar incelenir, araştırılır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ceren PEKŞEN, Dr. Öğr. Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Sadık ŞENER
Öğrenme Çıktıları
  1. Uygarlık kavramını tanımlar
  2. Uygarlık-coğrafya ilişkisi bilir
  3. Uygarlık- İnanç etkileşimini açıklar
  4. Farklı iki Uygarlığın birbirinin kültür ögelerinde yansımalarını tanır
  5. Medeniyetler arasındaki sanatsal ve tasarımsal farkları değerlendirebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Server Tanilli, (1999)Uygarlık Tarihi, Adam Yayınları, İstanbul
Edt. İsmail Güven, (2012)Uygarlık Tarihi, Pegem Yayınları, Ankara
Bernard Lewis-P.M. Holt-Ann K.S. Lambton, (1997)İslam Tarihi Kültürü ve Medeniyetleri 1-2-3-4-, Kitabevi Yayınları, İstanbul
Durant, Will, İslam Medeniyeti Çev. Orhan Bahaddin, Tercüman 1001 Temel Eser
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, belli başlı medeniyetlerin her alandaki üretimleri, estetik anlayışları, felsefi düşünceleriyle, coğrafya, teknoloji ve kültürel ilişkileri bağlamında anlatım ve medeniyetler arası karşılaştırma yapılmaktadır. Bir uygarlığın kendinden sonra, aynı veya farklı coğrafyaya etkileri tartışılmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Uygarlık kavramının içeriği, etimolojik açıdan tanımlama Kelimelerin etimolojisi
2.Tarih boyunca belli medeniyetlerin nerde ve kimler olduğu bilinmektedir
3.Aka ve İnka Uygarlığı Karşılaştırma
4.Mısır Uygarlığı
5.Mezopotamya Uygarlığı Coğrafya bilgisi
6.Antik Yunan Uygarlığı
7.Hitit Uygarlığı
8.İslam Medeniyeti Türk Tarihi
9.Ara Sınav
10.Eski Anadolu’daki , Lidya ve Frig medeniyetleri
11.Selçuklu Türk-İslam uygarlığı Türk Tarihi
12.Osmanlı Türk Uygarlığı Türk Tarihi
13.Roma Medeniyeti
14.Çin ve Hint Uygarlığı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Ev Ödevi150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Sözlü Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım10220
Beyin Fırtınası4416
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4416
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4416
Okuma111
Toplam71