Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSS221 Estetik 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, klasik dönemden günümüze felsefe ve estetiğin yazılı örneklerini inceleyerek bir giriş sağlamak ve felsefenin geçmişi ve bugünü arasında bir bağ kurmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Arş.Gör. Ceylan SEBİK
Öğrenme Çıktıları
  1. Estetik disiplinin kapsadığı alanı ve sanat felsefesi kavramını öğrenir.
  2. Farklı dönemlerdeki estetik değerler ve sanata yönelik düşünsel yaklaşımlar; bunları ortaya çıkaran süreçler hakkında bilgi sahibidir.
  3. Antik Çağ, Hıristiyan Orta Çağ ve İslam sanatının temel üslupsal özelliklerini öğrenir, dönemlerin beğeni yargılarıyla üsluplar arasındaki ilişkiyi kurabilir.
  4. Felsefi düşünme yöntemini hayatının başka alanlarında da uygulayabilmesi beklenir.
  5. Sanatın toplumsal, ideolojik, felsefi bağlantıları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Croce, B. (1989). Estetik (İfade bilimi ve genel linguistik olarak). İstanbul: Remzi Kitabevi.2. Estetik Beğeni (İsmail Tunalı, Remzi, 2011)3. Estetik (İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi, 1989, 2012)4. Sanat Ontolojisi (İsmail Tunalı, İnkılap, 2014) 5. Estetik ve Sanat Felsefesi (Ömer Naci Soykan, Pinhan, 2015)Kagan, M. (2008). Estetik ve sanat notlar. (A. Çalışlar, çev.). İzmir: Karakalem Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriği; öğrencilerin klasik dönemden günümüze düşünce tarihine ve estetik kuramlara hakim olacakları teorik bilgi kökenli bir süreci ifade etmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin yöntem ve içeriğine giriş
2.Klasik dönem- Platon ve Aristotales (M.Ö. 450)
3.Ortaçağ (400-1500) ve Rönesans (15. ve 16. YY) düşünce tarihi
4.Estetik, Aydınlanma ve Tarihselcilik- Baumgarten, Kant Herder (18.YY)
5.Romantisizm, Shiller, Hegel (18.YY)
6.Erken dönem Modernite, Nietzche (19.YY)
7.Estetik modernizm ve sanat akımları.
8.Modern Avangard’ların düşünce ve estetiği (1900-1945)
9.Ara Sınav.
10.Savaş sonrası dönemde sanat, kavramsal sanat, feminizm, kurumsal kritik
11.Postmodernizm ve Güncel Sanat, Danto (1980-1990)
12.Sanatın toplumsal bağlamı, sanat ve gündelik hayat ilişkisi.
13.Sanat ve postmodernizm. Sanatın sonu tartışması.
14.Genel değerlendirme.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Sözlü Sınav130
Ev Ödevi220
Toplam120
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Toplam78