Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSS217 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sanatın ve tasarımın eski ve yeni kapsamlarında terminolojik yeterlikler ve içerikler konusunda detaylı inceleme sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Metin EKER Prof.Dr.Ali TOMAK, Dr.Öğretim Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU
Öğrenme Çıktıları
  1. Teri ve terminoloji arasındaki farkı kavrar
  2. Sanat ve tasarım alanında bir terimin etimolojik, epistemolojik ve semantik analizini yapabilir
  3. Sanat ve tasarımda yeni kavram ve terimleri kavrayabilir
  4. Çağdaş sanata ve tasarıma ilişkin yönsemelerin muharrik unsurlarını çözümleyebilir
  5. Sanatsal ve tasarımsal vargılarını kişisel yargılara dönüştürebilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Antoon van Breambussche, Thinking Art, Springer 2009.
• James A.V. Hoffernan, Cultivating Pictury, Bangler University Press, Texax 2006.
• W. Staenley Toft-James W. Mayer, The Science of Paintings, Springer, New York 2000.
• Ananta Ch. Sukla, Art and Experience, Praeger, Wetsport-London 2003
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sanat ve Tasarım Terminolojisi dersi, sanat ve tasarım alanında geleneksel ve çağdaş literatürel bilgilerin kavramsal ve terminolojik analizleri için yeterlikler sağlamak amacındadır
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Terim, kavram ve olguyu çözümlemek
2.Terim ile terminoloji arasındaki farklar
3.Terminolojik analizde yöntem geliştirmek
4.Etimolojik çözümleme
5.Epistemolojik çözümleme
6.Semantik çözümleme
7.Sanat kavram ve terimleri sözlükleri
8.Tasarım kavram ve terimleri sözlükleri
9.Ara sınav
10.Sanat ve tasarımda yeni kavram ve yönsemeler
11.Yeni tasarım ekolojileri ve kavramları
12.Yeni sanat ekolojileri ve kavramları
13.Sanat ve tasarım kültürü kavramları
14.Sanat ve tasarım olgularında yeni yönsemeler
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Ev Ödevi350
Toplam200
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Sözlü Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Toplam78