Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSS317 Fotoğraf Atelye Uygulamaları 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste öğrencinin fotoğraf makinesini ve objektifleri tanıması, fotoğraf işleme yazılımlarını kullanarak fotoğrafı etkili bir görsel iletişim unsuru olarak kullanması amaçlanmaktadır. Derste, temel fotoğrafçılık bilgileri, fotoğraf makinelerinin türleri, objektif türleri ve özellikleri, enstantane, diyafram, ışık ve ışık ölçümü, pozlama ve fotoğrafta kompozisyon oluşturma gibi konulara ilişkin ağırlıklı olarak teorik süreç gerçekleştirilmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğrt. Üyesi Erkan LİKOS
Öğrenme Çıktıları
  1. Fotoğrafın tarihçesi, fotoğraf makineleri ve parçaları, filmleri ve pozlandırmayı bilir, tanımlar.
  2. Fotoğrafta kompozisyon ilke ve elemanları tanımlar ve uygular.
  3. Genel görüntü düzenleme kurallarını kendi fotoğrafları üzerinde uygular.
  4. Fotoğraf makinesini tanıyarak ve fonksiyonlarını öğrenerek kullanabilme becerisini geliştirir.
  5. Kullanım amaçlarına göre objektif seçer ve manuel (elle) ayarla fotoğraf çeker.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Kanburoğlu, Özer. (2008). Mimari Fotoğraf, İnkılap Kitabevi.2) Kelby, Scott. (2016). Dijital Fotoğrafçılığın El Kitabı, Çeviren: Mehmet Çömlekçi, Alfa Yayıncılık.3) Ang, Tom. (2014). Dijital Fotoğrafçılık, Çeviren: M.Zafer Arıcan, İnkılap Yayınları.4) Carroll, Henry. (2014). Read This If You Want to Take Great Photographs.Gatcum, Chris. (2016). The Beginner's Photography Guide, 2nd Edition.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders uygulamalı ders olup, bir vize final ve bütünleme sınavları yapılır. Sınavlar uygulamalı, proje çalışması ya da yazılı olarak gerçekleştirilebilir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Fotoğrafın tarihçesi ve fotoğraf makinelerinin değişik ölçütlere göre sınıflandırılması. Literatür hazırlığı
2.Fotoğraf makinelerinin başlıca öğeleri ve çalışma prensiplerinin anlatılması.  Sunum hazırlığı
3.Objektiflerin sınırlandırılması ve özellikleri.  Araştırma, inceleme
4.Pozlandırma ve pozometrelerin ölçüm modları.  Araştırma, inceleme
5.Diyafram - Enstantane ilişkisi ve Net Alan Derinliği, ISO kavramlarının anlatılması.  Araştırma, inceleme
6.RAW fotoğraflama ve özellikleri, ışığın konuya etkilerinin bilinmesi ve renk modları.  Araştırma, inceleme
7.Temel kompozisyon öğelerinin kavranması, altın kural ilkelerinin öğrenilmesi ve fotoğraftaki etkilerinin incelenmesi.  Araştırma, inceleme
8.Fotoğrafçılıkta kullanılan filmler, filtreler ve flaşların tanımlanması ve kullanımı.  Araştırma, inceleme
9.ARA SINAV (VİZE)
10.Portre fotoğrafçılığı ve çekim teknikleri.  Araştırma, inceleme
11.HDR, Bracketing (Basamaklama), Focus Stacking çekim teknikleri.  Araştırma, inceleme
12.Panoramik fotoğraf çekim teknikleri.  Araştırma, inceleme
13.Makro fotoğraf çekim teknikleri.  Araştırma, inceleme
14.Still Life, Low Key, High Key, Time Lapse, Bokeh fotoğraf çekim teknikleri.  Araştırma, inceleme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik630
Ev Ödevi420
Toplam310
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri100
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma339
Toplam75