Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSS412 Tüketim Estetiği 927001 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Genel estetik ve sanat estetiği kapsamlarının giderek dönüşüm yaşadığı günümüzde yeni yönelim ve tesirler ile hem epistemolojik hem de sosyolojik yeni belirlemelere maruz kalmıştır. Tüketim estetiği dersi, tüketim olgusunun motivasyonel ve yayılımsal tesir inşasının insani boyutları üzerine yeni yaklaşımlara da dinamik olan estetik içeriklerinin incelenmesi amacını gütmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Metin EKER, Dr. Öğr.Ü.Tamer ASLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Bir disiplin olarak estetiğin tarihçesini bilir
  2. Estetiğin bilimsel, sanatsal ve felsefi temelleri hakkında yorum yapabilir
  3. Çağdaş yaşam kültürü ve tüketim kültürü arasındaki ilişkiyi betimler
  4. Tüketim kültürü ve tüketim estetiği arasında bağ kurarken sanatın pozisyonunu değerlendirir
  5. Tüketim estetiği ile diğer estetik eğilimleri ilişkilendirebilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980.
• Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002.
• Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004.
• Moissej Kagan, ESTETİK VE SANAT NOTLARI, (çev. Aziz Çalışlar), Karakalem Kitabevi, İzmir 2008.
• İsmail Tunalı, ESTETİK, Remzi Kitabevi, İstanbul 1989.
• Benedetto Croce, ESTETİK (ifade bilimi ve Genel Linguistik Olarak), Remzi Kitabevi, İstanbul 1989.
• Gilbert Clark-Enra zimmerman, Teaching Talented Art Students, teacher Colloge Press, New York 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tüketim Estetiği dersi; meta estetiği, data estetiği, medya estetiği, tekno-estetik ve anti-estetik ekseninde çağdaş yaşam konforu ve konformizmi ile insani donanımların fiziki kapsamları üzerinde etkili estetik yeni ekolojileri, ders içerikleri olarak gündeme almaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Estetiğin tarihçesi Sunum hazırlığı
2.Bir disiplin olarak estetik ve sanat tarihi ilişkisi Araştırma, inceleme
3.Çağdaş sanat ve çağdaş estetik Araştırma, inceleme
4.Günlük yaşam estetiği Araştırma, inceleme
5.Tüketim kültürü ve tüketim estetiği olgusunun ortaya çıkışı Araştırma, inceleme
6.Medya estetiği Araştırma, inceleme
7.Tekno-estetik ve anti-esteteik Araştırma, inceleme
8.Kapitalizm, liberalizm ve neo-liberalizm ekseninde tüketim konumlandırmaları Araştırma, inceleme
9.Ara sınav
10.Estetik sosyoloji ve sosyolojik estetik Araştırma, inceleme
11.Estetiğin epistemolojisi Araştırma, inceleme
12.Motivasyonel estetik Araştırma, inceleme
13.Estetiğin muharrik potansiyel olarak psikolojik kapsamları Araştırma, inceleme
14.Estetik üretim ve estetik tüketim bağlamı Araştırma, inceleme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Sözlü Sınav120
Ev Ödevi330
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Toplam78