Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, estetiğin sanatın geleneksel ve çağdaş ayrımları üzerindeki rolü, sanatsal dönüşümler ve organik bağların varlığı, güncel sanatın yeni estetik kapsamı, meta estetik, veri estetiği, kitcsh gibi yeni estetik tiplerin araştırılmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Tamer Aslan
Öğrenme Çıktıları
  1. Sanat ve estetiği tanımlar.
  2. Geleneksel ve çağdaş sanat ve estetik özelliklerinde farklılıkları tanır.
  3. Çağdaş sanatın endüstriyel nitelikleri hakkında öğrenciler bulgular edinir.
  4. Çağdaş estetik, kimlik kavramları hakkında değerlendirmeler yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Mitchell, W.J.T. (1980). The language of images. Chicago-London: The University of Chicago Press.
2. Schroeder, J.E. (2002). Visual consumption. London-New York: Routledge.
3. Schirato, T. and Webb,J. (2004). Reading the visual. Australia: Allen and Unwin.
4. Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002.
5. Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004.
6. Kagan, M. (2008). Estetik ve sanat notlar. (A. Çalışlar, çev.). İzmir: Karakalem Kitabevi.
7. Tunalı, İ. (1989). Estetik. İstanbul: Remzi Kitabevi.
8. Croce, B. (1989). Estetik (İfade bilimi ve genel linguistik olarak). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çağdaş sanat estetiği ve sanatın yeni ilgi alanları ve iştirakçileri bağlamında, günlük hayattaki parsellerde estetik konum, yeni etik, mantıksal ve pragmatik estetik içerikler, tüketim estetiği, kentsel yaşam ve kent estetiği gibi dersler bu derste gösterilebilir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Çağdaş ve Çağdaş Sanat kavramlarının irdelenmesi
2.Post modern kültür ve Dijital Kültür
3.Post-modern Sanat ve Yeni Medya Sanatı
4.Post Modern sanat ve genel özellikleri
5.Post Modern sanat ve genel özellikleri
6.Teknoloji Sanat İlişkisinde Yeni Medya
7.Yeni Medya sanatının genel özellikleri
8.Yeni Medya sanatının genel özellikleri
9.Ara sınav.
10.Çağdaş sanat kapsamında değerlendirilen çalışmalar
11.Çağdaş sanat eserlerini tarif ve tasnif etmek.
12.Çağdaş sanat eserinin ontolojik gerekçeleri.
13.Yapıt epistemolojileri
14.Yapıt epistemolojileri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Okuma13226
Toplam78