Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSS244 Çamur Tornasında Şekillendirme 927001 2 4 1
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İşlevselliğe ve ergonomiye uygun olarak tasarlanmış günlük kullanım eşyalarının çamur tornasında uygulanmasının yanı sıra, tornada biçimlendirme tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğrt. Üyesi Fidan Tonza
Öğrenme Çıktıları
  1. Seramik tornasını, çamurun özelliklerini ve tornada çalışma prensiplerini deneyerek uygulayabilecektir.
  2. Farklı formları şekillendirebilecektir.
  3. Kulp, kapak, emzik, ve ayak çalışmalarını uygulanabilecektir
  4. Yapılan çalışmaları değerlendirebilme becerisi
  5. Tornada beceri kazanabilmek için çok sayıda uygulama denemeleri yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• PETER Lane, Ceramic Form, COLLINS; First Edition edition (1988)• BLOOMFİELD, Linda, Advanced Pottery, Robert Hale, 2011• GLASSİE, Henry H. The Potter's Art,Indiana University Press, 1999• PETERSON, Susan, PETERSON, Jan, Working With Clay, Çev. Sevim Çizer, Karakalem Kitabevi Yayınları, 2009• CHAVARRİA, Joaquim, Throwing Techniques, Watson-Guptill Publications, 1998• GÜNER, Güngör, Anadolu’da Yaşamakta Olan İlkel Çömlekçilik, Ak Yayınları, İstanbul, 1988.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çamur tornasında üretimin kısa tarihçesi, yapılan üretimler ve örnekler, çamur tornasında şekillendirmenin öğrenilmesi, bu tekniğe uygun çamur ve malzeme seçimi, bu teknikle uygulanabilecek örnekler ve farklı tasarımlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Plastik torna çamurlarının tanıtımı. Çamurun yoğurularak havasının çıkarılması. Literatür Taraması, Kaynak Oluşturma
2.Tornada çamuru merkeze getirme ve silindir şekillendirme. Kaynak oluşturma,Proje Konusu belirleme
3.Tornada çamuru merkeze getirme ve silindir şekillendirme. Malzeme listesinin yapılması,Değerlendirme için zaman kontrolü
4.Tornada belirli miktardaki çamurdan aynı büyüklükte ve kalınlıkta silindir şekillendirme. Malzeme listesinin yapılması,Değerlendirme için zaman kontrolü
5.Tornada belirli miktardaki çamurdan aynı büyüklük ve kalınlıkta silindir şekillendirme. Uygulama için hazırlık
6.Çamuru yükseltme (çekme) çalışması Uygulama için hazırlık
7.Dip alma ve düzeltme çalışması. Uygulama için hazırlık
8.Silindir şeklinde vazo tasarımım ve şekillendirme çalışması. Uygulama için hazırlık
9.Ara Sınav
10.Dip alma ve düzeltme çalışması. Uygulama için hazırlık
11.Yarım küre form ve çanak çalışması. Uygulama için hazırlık
12.Çeşitli dekor yöntemlerinin uygulanması. Uygulama için hazırlık
13.Pişirim Uygulama için hazırlık
14.Yapılan işlerin dönem sonu değerlendirilmesi Uygulama için hazırlık
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Ev Ödevi160
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Proje Tasarımı/Yönetimi140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi155
Toplam25