Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSS412 Tüketim Estetiği 927001 4 8 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Geleneksel estetik kapsamlar ile çağdaş estetik kapsamlar arasındaki ayrımlardan biri olarak tüketim estetiğinin endüstriyel, ekonomik, kapitalist motivasyonlarının incelenmesi bu dersin amacı olarak gösterilebilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Tamer Aslan
Öğrenme Çıktıları
  1. Tüketimin ve estetiğin bileşke temellerini kavrayabilmek
  2. Kültür endüstrisi ve tüketim motivasyonlarında estetik yönsemeleri görebilmek
  3. Sanatın ve estetiğin meta gücünü tüketim ile birleştirebilmek
  4. Kültürel üretim ve tüketim süreçlerinde estetiğin güdüleme gücünü tahlil edebilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Moissej Kagan, ESTETİK VE SANAT NOTLARI, (çev. Aziz Çalışlar), Karakalem Kitabevi, İzmir 2008.
• İsmail Tunalı, ESTETİK, Remzi Kitabevi, İstanbul 1989.
• Benedetto Croce, ESTETİK (ifade bilimi ve Genel Linguistik Olarak), Remzi Kitabevi, İstanbul 1989.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tüketim estetiği dersi, tüm tüketim motivasyonlarında önemli bir katkı olarak estetiğin konumlandırılışı, sanatın ve diğer görsel üretim sistemlerinin ekonomik gerekçeleri işleme güdüsü, kapitalist piyasa ve tasarımın endüstriyel gerekçeleri, gerekseme üretimi ve tüketim, kültürel üretim ve kültürel yeniden üretim süreçlerinde estetik katkı, gibi içerikleri gündeme getirmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Estetiğin disipliner özelliklerinin incelenmesi
2.Estetiğin bir bilim dalı olarak incelenmesi
3.Modernizm ve estetiik modernizm arasındaki ilişki
4.izm’ler ve sanat felsefesi ile ilişkisinde estetik
5.Estetik tüketimin analizi
6.Estetik tüketim ve tüketim estetiği arasındaki bağ
7.Gerekseme üretimi ve tüketim estetiği
8.Kültürel üretim ve kültürel yeniden üretim süreçlerinde estetiğin konumlandırılması
9.Ara sınav
10.Kültür endüstrisi ve endüstriyel estetik
11.Kültürel ekonomiler ve estetik
12.Sanatsal ekonomiler ve estetik
13.Yeni estetik motivasyonlar ve estetiğin hakimiyeti
14.Estetik ideoloji ve ideoloji estetiği üzeine
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Toplam46