Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY113 Davranış Bilimleri 927001 1 1 1
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; insan davranışları ve bu davranışların insan ilişkileri ile örgütsel verimlilik üzerindeki etkileri hususunda bilgi ve davranış kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Polat TUNÇER
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilinç, bilinçaltı, ve bilinçdışı kavramlarını bilir ve bu yapıların gündelik yaşamda ve hayat boyu davranışlarımıza olan etkilerinin farkında olur.
  2. Karşılaştığı sorunları ve problemleri bilimsel yöntemler ve araçlar doğrultusunda analiz eder.
  3. Davranış bilimlerinin diğer alanlar ile olan bağını kavrar ve bu bağı iletişim süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
  4. Bilgi ve donanımların ışığında yaratıcı, eleştirel ve dinamik bir şekilde düşünür, soru sorar, yorum yapar.
  5. Bilimsel bilgileri sunma, paylaşma ve tartışma konusunda etkin yöntemler kullanır.
  6. Bilimsel ve mesleki bilgileri kullanarak yaşadığı dünyanın sorunlarına çözüm getirebilecek cesarete ve donanıma sahiptir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Güney, Salih; Davranış Bilimleri, 11. Baskı, Ankara, Nobel Yay., 2016.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Davranış bilimlerinin gelişimi, tanımı, davranış bilimlerinin kullanım alanları, insan ilişkileri, kültür, kişiliği etkileyen unsurlar, duygular, dinleme, sözlü iletişim, sözel olmayan iletişim, çatışma ve uyuşmazlıkların çözümü, stres ve stresle başa çıkma.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İnsan ilişkilerine giriş
2.Benlik
3.Kişilik
4.Duygu, stres ve insan ilişkileri
5.Algılama
6.İnsan ilişkilerinde sosyal etkenler
7.Önyargı, nedenler, etkileri, mücadele yolları
8.Ara sınav
9.Dinleme
10.Sözlü ve sözsüz iletişim
11.Çatışma ve çatışma çözüm yolları
12.İnsan ilişkilerinde mesafe
13.Çalışma hayatında başarılı olma yolları
14.Konuların gözden geçirilmesi ve tartışma
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bireysel Çalışma7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma9218
Toplam48